Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Strenču novada vidusskola

STRENČU NOVADA VIDUSSKOLA

Rīgas iela 13, Strenči, Strenču novads, LV 4730

Direktore Dace Gaigala, tālrunis: 64715635, e-pasts: dace.gaigala@strencunovads.lv

Tālruņi:

64715634 - Dežurants

64715636 - Lietvede Laila Pāvuliņa, e-pasts:  laila.pavulina@strencunovads.lv

64715637- Direktora vietniece Baiba Paleja

e-pasts:  vidusskola@strencunovads.lv

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS LASĪT ŠEIT 

 

FAKTI PAR IZGLĪTĪBAS VĒSTURI STRENČOS

 • 1909. gadā ar ugunsdzēsēju biedrības materiālo palīdzību tiek atvērta Strenču miesta elementārskola, tajā ir četras klases, mācības notiek latviešu valodā.
 • 1909. gadā atklāj Strenču miesta proģimnāziju.
 • 1913. gadā ar Pētera Abula atbalstu tiek atvērta Strenču miesta Ministrijas skola.
 • 1992. gadā nodeg Strenču pamatskolas ēka.
 • 1997. gadā skolēni uzsāk mācības jaunajā Strenču vidusskolā.
 • 1997. gadā atklāj skolas sporta kompleksu.
 • 1998. gadā atklāj skolas centrālo korpusu.
 • 1999. gadā Strenču skolai piešķirts vidusskolas statuss.
 • 2000. gadā atklāj skolas internātu un trenažieru zāli.
 • 2009. gadā Strenču vidusskolu reorganizē par Strenču novada vidusskolu.

 

SEDAS FILIĀLE

Skolas laukums 2, Seda, Strenču novads, LV - 4728

Struktūrvienības vadītāja Svetlana Zaharova, e-pasts: svetlana.zaharova@strencunovads.lv

Tālruņi: 64715643; 64715644

 

 • Sedas skola dibināta 1954. gadā. Sākotnēji tā bijusi septiņgadīgā skola un atradusies namā tagadējā Tirgus ielā 3, blakus skolai atradies milzīgs augļu dārzs.
 • No 1954.- 1968.gadam darbojusies arī kā vakarskola.
 • Patreizējā skolas ēka uzcelta 1955. gadā, vēlāk tika piebūvētas telpas pamatskolas klasēm un sporta zāle ar kabinetiem.
 • Skola vienmēr lepojusies ar saviem sportistiem, cieņā visos laikos bijis futbols, hokejs, vieglatlētika, volejbols, basketbols, galda teniss, badmintons. Futbola un hokeja komandas, savulaik, bijušas labākās Latvijā un piedalījušās turnīros "Ādas bumba" un "Zelta ripa", ieguvušas arī čempionu titulus. 
 • Skolēni visos laikos aktīvi piedalījušies mākslinieciskajā pašdarbībā - dziedājuši korī, dejojuši, spēlējuši teātri.
 • 1980. gadā ir atvērts skolas muzejs, kurā vecāko klašu skolēni vada ekskursijas.
 • 1999. gadā sākusi darboties "Mazpulku" organizācija, kurā darbojoties, skolēni ieguvuši iemaņas floristikā un veidojuši leļļu teātra izrādes, paši izgatavojot lelles un dekorācijas. 
 • Skolas tradīcijas ir - Zinību diena, Skolotāju diena, Vecāko klašu skolēnu "iesvētīšana", Jaungada Popiela, Absolventu tikšanās, Pēdējā zvana diena, Izlaiduma balle.