Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Investīciju plāns

 Investīciju plāns 2017. - 2019. gadam /18.01.2017. Lēmums Sēdes protokols Nr.1/

Investīciju plāns 2016. - 2018. gadam /aktualizēts 17.02.2016./