Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Investciju plns

 Investciju plns 2017. - 2019. gadam /18.01.2017. Lmums Sdes protokols Nr.1/

Investciju plns 2016. - 2018. gadam /aktualizts 17.02.2016./