Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

25.02.2013.

STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030. gadam gala redakcija lasīt šeit

25.02.2013.

APSTIPRINĀTA STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA lasīt šeit

22.02.2013.

STRENČU NOVADA DOMES LĒMUMS "Par Strenču novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.- 2030.gadam gala redakcijas apstiprināšanu" lasīt šeit

21.01.2013.

STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030. gadam.

Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums lasīt šeit

10.12.2012.

AICINĀM UZ STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.-2030.GADAM SABIEDRISKO APSPRIEŠANU! lasīt šeit

16.11.2012.

Aptaujas anketa latviešu valodā lasīt šeit

Aptaujas anketa krievu valodā lasīt šeit

PAZIŅOJUMS PAR STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1. REDAKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI lasīt šeit

STRENČU NOVADA DOMES LĒMUMS PAR STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1. REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANU UN NODOŠANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI lasīt šeit

STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1. REDAKCIJA lasīt šeit 

 

23.10.2012.

UZSĀKTA STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE lasīt šeit

23.07.2012.

IZSTRĀDĀS STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU lasīt šeit

   Domes lēmums par Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzsākšanu lasīt šeit

   Paziņojums par  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzsākšanu lasīt šeit