Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Attīstības plānošana

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar Strenču novada attīstības plānošanas dokumentiem un to iztrādes procesu:

  • llgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
  • Attīstības programma 2013. - 2019. gadam ar perspektīvu līdz 2020. gadam;
  • Attīstības programmas 2013. - 2020. gadam Rīcības un investīciju plāns (aktualizēts 15.04.2015.); 
  • Teritorijas plānojums 2012. - 2023. gadam;
  • Investīciju plāns 2016.- 2018. gadam /aktualizēts 17.02.2016./