Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Attīstības plānošana

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar Strenču novada attīstības plānošanas dokumentiem un to iztrādes procesu:

  • llgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
  • Attīstības programma 2013. - 2019. gadam ar perspektīvu līdz 2020. gadam;
  • Attīstības programmas 2013. - 2020. gadam Rīcības un investīciju plāns (aktualizēts 15.04.2015.); 
  • Teritorijas plānojums 2012. - 2023. gadam;
  • Investīciju plāns 2016.- 2018. gadam /aktualizēts 17.02.2016./