Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   
ZAAO

Informācija iedzīvotājiem
06.10.2017


Strenču novada Pašvaldības policija informē, ka tuvākajā laikā atkārtoti tiks pārbaudīti Strenču novada adresēs ar SIA ZAAO noslēgtie atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kā arī tiks pārbaudīts, cik bieži tiek tukšoti sadzīves atkritumu konteineri.

Atgādinām, ka saskaņā ar Strenču novada domes apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7/2011 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā”, iedzīvotājiem jāievēro atkritumu radītāja tiesības un pienākumi, kuros norādīts obligātais atkritumu izvešanas reižu skaits.

Par Saistošo noteikumu neievērošanu un atkritumu radītāja pienākumu nepildīšanu, piemērojami Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa  (LAPK)75. pantā paredzētie soda mēri.

Nepareizi sašķiroti atkritumi var sabojāt visu konteinera saturu. Aicinām iedzīvotājus būt zinošiem un nemest sadzīves atkritumus EKO punktu konteineros, kuri paredzēti atkritumu šķirošanai – metālam, papīram, PET pudelēm, stikla pudelēm. Atgādinām, ka šos atkritumus drīkst izmest tikai tīrus, bez pārtikas piejaukumiem!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
 
      Atpakaļ