Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Konsultāciju diena Strenču novadā
05.10.2017


2017. gada 30.oktobrī Strenču novada pašvaldībā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) speciālistu konsultāciju diena Strenču novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

VBTAI Valmieras reģiona  Bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore Renāte Alberga un vecākā inspektore Jūlija Miranoviča

2017. gada 30.oktobrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00

Strenču novada pašvaldībā, Valkas ielā 16, Strenčos, Strenču novadā 2.stāva zālē sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Strenču novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

  

Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

 Papildus informāciju variet saņemt pie VBTAI inspektora, zvanot pa tālruni 64233585, 26809523 vai 26105198.
 
      Atpakaļ