Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

MANA LATVIJA - MANA PILSĒTA
19.11.2013


    Ir pagājuši 95 gadi, kopš 1918.gadā tagadējā Nacionālā teātra telpās Tautas padome proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Par godu šai jubilejai daudzviet Latvijā notika dažādi svētku pasākumi. Strenču novada ļaudis reizē ar Latvijas ievērojamo jubileju atzīmēja tikpat svarīgu jubileju – 85 gadus, kopš Strenčiem piešķirtas pilsētas tiesības.
   Gada tumšāko mēnesi novembri gaišāku dara svētku salūti, sveču un lāpu atspīdums. Arī mūsu svētkus palīdzēja  izgaismot Strenču novada vidusskolas audzēņi, kas kopā ar skolotājiem un novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas darbiniekiem izveidoja gaismas piramīdu pie Kultūras centra.
   Skolēni kopā ar pedagogiem iesaistījās arī Strenču vēstures pētīšanā, kā rezultātā tapa informatīvas planšetes par Strenču pilsētas centru, Rīgas un Valkas ielu, veikaliem, dzelzceļu, pašdarbības kolektīviem un domes priekšsēdētājiem. Informatīvie materiāli kopā ar vēsturiskiem priekšmetiem no Strenču slimnīcas muzeja veidoja izstādi „Mēs esam un būsim”. Skolēni dzimtās valodas stundās rakstīja domas par savu pilsētu, tajos bija izteiktas brīnišķīgas atziņas par Strenčiem un jūtama patiesa mīlestība un cieņa. Fragmenti no darbiem izskanēja svētku pasākumā Amandas Paegles lasījumā.
   Svinīgu noskaņu pasākumam piešķīra Rīgas Doma kora skolas jauktā kora un solistu priekšnesumi. Kora sastāvu veido kordiriģēšanas un vokālās nodaļas audzēkņi, un tas darbojas diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā.
   Caur gadu desmitu līkločiem, atskatoties no 85 gadus senas pagātnes līdz mūsu dienām, raisījās vēsturisko notikumu pavediens. To vizualizēja foto prezentācija. Vislabāk par senajiem notikumiem Strenčos zin pastāstīt pilsētas vienaudži – tie strencēnieši, kuri šogad svin savu 85 gadu jubileju. Lielākā viņu dzīves daļa aizvadīta pilsētā Gaujas krastos. Laimons Buņķis, Genovefa Gailīte, Oļģerts Kolāts, Zinaida Krilova, Tālivaldis Krūze, Jānis Lībers, Dzidra Spērkstiņa, Aina Šomase. Paldies par viņu bagātajiem mūžiem un paveiktajiem darbiem!

   Vēstures pavediens rit tālāk, Strenči aug un veidojas kopā ar darbīgiem cilvēkiem, kuriem rūp savas pilsētas un novada seja, kuriem nav vienalga, kādu mantojumu atstāsim nākošajām paaudzēm. Lepojamies ar Strenču Goda pilsoņiem. Vilis Krištopans, Mārtiņš Gaigals, Arturs Maskats, Velga Graumane, Laima Zvejniece, Hilda Ņikitina, Vitālijs Rodins, Ineta Lezdiņa. Viņi katrs ar savu veikumu ierakstījuši paliekošu lappusi Strenču vēstures grāmatā.
   Šodiena par mūsu darbiem runā visspilgtāk. Strenču novada lielākā bagātība ir cilvēki, kuru darbos ir ielikta sirdsdegsme. Darbi, kuru rezultāts ir gandarījums par paveikto. Tāpēc ik gadu valsts svētku reizē Strenču novada domes apbalvojumu GADA CILVĒKS saņem tie novada ļaudis, kuru darbi un veikums ieguvis plašāku rezonansi. Šogad cildinām Annu Leiti, Antru Elsi, Edīti Gulbi, Māri Ziediņu, Līgu Svarinsku, Ņinu Laurenoviču, Līgu Smirnovu, Ludmilu Kudinovu, Ivetu Enci un Strenču pirmsskolas izglītības iestādes „Minkāns” Sedas filiāles „Dzērvīte” kolektīvu.
   Svētki izskanējuši, dzīve rit tālāk. Strenču pilsēta uzsākusi jaunu gaitu uz deviņdesmitgadi cauri jauniem gadalaikiem, ar jauniem darbiem un panākumiem. Paldies visai radošajai komandai, kas veidoja svētku pasākumu un rūpējās, lai viss izdotos!

Fotogalerija: http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=7704&rg=2013

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

 
 
      Atpakaļ