Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Informācija iedzīvotājiem
27.09.2017


Strenču novada dome informē, ka bērnu tiesību pārkāpumu, vardarbības un krīzes situāciju gadījumos iedzīvotāji var vērsties pēc palīdzības, zvanot pa tālruņiem:

Darba laikā: Bāriņtiesa - 26318020; 64715632 vai Pašvaldības policija - 26347666

Ārpus darba laika:  Valsts policijas palīdzības tālrunis - 110
 
      Atpakaļ