Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

<--  ... 1 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 143 ...  --> 

STRENČU NOVADS - SAKOPTA, ZAĻA UN DROŠA TERITORIJA AR AUGSTU DZĪVES LĪMENI
08.08.2011

Novada laikrakstā „Mūsu novada vēstis” un interneta vietnē www.strencunovads.lv pusotru mēnesi iedzīvotājiem bija iespējas paust savu viedokli par pašreizējo dzīves kvalitāti novadā un iespējamajām turpmākās attīstības vīzijām. Anketu sagatavošanas darbus un datu apkopošanu veica Strenču novada attīstības programmas izstrādātāji SIA „Grupa 93”. Paldies iedzīvotājiem par lielo atsaucību un sava viedokļa izteikšanu! Kopā mēs varam veidot savu dzīves vidi labāku!

Lasīt vairāk ...


PIETURAS PUNKTI STRENČU NOVADA SVĒTKOS (papildināts)
05.08.2011

Strenču novada svētku apmeklētājus sagaida dažādi pārsteigumi - klasiski, azartiski, romantiski un jautri. Par dažiem svētku pieturas punktiem piedāvājam izlasīt vairāk.

Lasīt vairāk ...


SVINĒSIM STRENČU NOVADA SVĒTKUS! (atkārtota informācija)
05.08.2011

6. augustā Strenču novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sadarbības partnerus un viesus svinēt Strenču novada svētkus. Dzīvē daudz kas mainās, bet svētki paliek un ir ļoti gaidīti. Priecāsimies redzēt Jūs svētku dalībnieku vidū!

Lasīt vairāk ...


JAUNJELGAVAS KOLĒĢU VIZĪTE STRENČU NOVADĀ
04.08.2011

Vakar, 3. augustā Strenču novadā viesojās kolēģi no Jaunjelgavas novada pašvaldības. Viņu galvenā interese bija apmeklēt Saieta namu Jaunklidzī, taču viņi bija priecīgi paciemoties arī citās Strenču novada vietās.

Lasīt vairāk ...


SATIKSMES ORGANIZĀCIJA STRENČU PILSĒTĀ NOVADA SVĒTKU LAIKĀ
04.08.2011

Strenču novada svētku laikā 6. augustā no plkst. 6:00 - 16:00 Strenčos būs satiksmes ierobežojumi. Aicinām iepazīties ar pievienoto informāciju.

Lasīt vairāk ...


STRENČU NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJU IZVEIDOŠANA
02.08.2011

Strenču novada vēlēšanu komisija paziņo, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, nojauna izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas Nr.889 Strenču v-sk, Nr. 886 Sedas pilsētas pārvaldē, Nr. 897 Jērcēnu tautas namā, Nr.903 Jaunklidža saieta namā, un Nr. 902 Plāņu pagasta pārvaldē - katru septiņu locekļu sastāvā, un izsludina pieteikšanos uz vēlēšanu iecirkņu locekļu kandidātiem.

Lasīt vairāk ...


KAPU SVĒTKI STRENČU KAPOS
22.07.2011

Kapu svētki Strenču kapos notiks 7. augustā plkst. 15.00

Lasīt vairāk ...


TURPINĀSIES ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAS DARBI STRENČOS
22.07.2011

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2011.gada 28.jūnijā izdeva Atzinumu Nr.323 par ERAF projekta iesniegumā „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051) ietverto nosacījumu izpildi, uz kā pamata Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sagatavojusi vienošanos ar Strenču novada domi par minētā projekta ieviešanu.

Lasīt vairāk ...


PABEIGTI DARBI PROJEKTĀ "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU PILSĒTĀ, 2. ETAPS"
19.07.2011

Īstenojot projektu, Strenču pilsētā izbūvēts jauns ūdensvads 2814.74 m garumā, rekonstruētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas un izbūvēts pazemes ūdens rezervuārs. Rezultātā ir uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un piegāde patērētājiem. Izbūvēti jauni kanalizācijas vadi 2979.29 m garumā un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas Baznīcas, Slimnīcas un Stacijas ielās. Projekta ietvaros iegādāts pārvietojamais ģenerators, lai izbūvētajām iekārtām nodrošinātu elektroenerģijas padevi tās pārtraukuma gadījumos. Projekta rezultātā vairākām mājsaimniecībām radīta iespēja pieslēgties gan centralizētajam ūdensvadam, gan kanalizācijas tīkliem. Līdz ar to 73 % vai 1074 iedzīvotāji nodrošināti ar kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem, bet 78 % jeb 1144 iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izmantot centralizēto kanalizācijas tīklu pakalpojumus.

Lasīt vairāk ...


HIPOTĒKU BANKAS KLIENTU KLUBS "MĒS PAŠI" IZSLUDINA JAUNU PROJEKTU KONKURSU
14.07.2011

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka" klientu klubs „Mēs paši" izsludina projektu konkursu Vidzemes reģionā, tai skaitā, Smiltenes, Valkas, Strenču, Valmieras un Sedas pilsētās, novadu pagastos, kurā aicina piedalīties ikvienu - fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Lasīt vairāk ...


TEĀTRA IZRĀDE JAUNKLIDŽA SAIETA NAMĀ
11.07.2011

16. jūlijā plkst. 20.00 Jaunklidža Saieta namā - J. Ziemeļnieka Strenču TT izrāde, veidota pēc A. Čehova viencēlienu motīviem "Traģiķis pret paša gribu" un "Jubileja".

Lasīt vairāk ...


NAKTS VOLEJBOLA TURNĪRS
11.07.2011

16. jūlijā plkst. 19.00 pie Plāņu tautas nama - NAKTS VOLEJBOLA TURNĪRS. Aicinām veidot komandas un piedalīties spēlē. Līdzi ņemt cienastu un labu garastāvokli.Pēc spēles būs arī mūzika.

Lasīt vairāk ...


SADZIEDĀSIM, SADANCOSIM ZIEDIŅU MĀJĀS!
11.07.2011

16. jūlijā plkst. 16.00, nu jau piekto gadu savus kaimiņus un apkārtnes iedzīvotājus ciemos aicina Jērcēnu pagasta "Ziediņu" māju saimniece un Ģimenes atbalsta centra "Liepugatves" vadītāja Līvija Pinzule. Šogad, liepziedu laikā - pasākumā "Sadziedāsim, sadancosim..."

Lasīt vairāk ...


IEDZĪVOTĀJU APTAUJA (atkārtota publikācija)
11.07.2011

Kā jau tika informēts, izstrādes stadijā ir Strenču novada ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA. Aicinām Strenču novada iedzīvotājus paust savu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem un sniegt priekšlikumus jaunajai Strenču novada attīstības programmas izstrādei.

Lasīt vairāk ...


VIDZEMĒ MODERNĀKĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA BALTIJĀ
07.07.2011

22.jūnijā Pārgaujas novadā atkritumu poligonā „Daibe” svinīgi tika atklāta projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana”. Projekts realizēts ar Kohēzijas fonda atbalstu, kas sedzis 85% finansējuma un 15% SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (ZAAO)” līdzfinansējuma un nodrošina Latvijā modernākās atkritumu šķirošanas, priekšapstrādes un noglabāšanas iespējas. Pasākumā piedalīties bija aicināti arī Strenču novada pārstāvji, jo Strenču novads ir SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” dalībnieks. Līdz ar to varam dalīties iespaidos par redzēto un dzirdēto.

Lasīt vairāk ...


IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PASTĀSTĪT PAR VIDZEMI NĀKOTNĒ!
07.07.2011

"Vidzemes plānošanas reģions Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana” ietvaros veido Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijus līdz 2030. gadam. Šo scenāriju mērķis ir noteikt svarīgākos nākotnes izaicinājumus un iespējas Vidzemes attīstībai un piedāvāt pārdomātus Vidzemes attīstības virzienus. Scenāriji veidoti, ņemot vērā globālās attīstības radītās iespējas un izaicinājumus, kā arī reģionā dzīvojošo un strādājošo ekspertu vērtējumus un semināru darbnīcu rezultātus. "

Lasīt vairāk ...


ZIEMEĻGAUJAS JAUNUMI
07.07.2011

Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja" informē par semināriem LEADER projektu iesniedzējiem un konkursu par finansiālu atbalstu izglītojošu pasākumu organizēšanai.

Lasīt vairāk ...


TAS VĀRDS, KAM SPĒKS
05.07.2011

Aizvadītās svētdienas, 3. jūlija vakarā Valsts prezidents Valdis Zatlers aicināja latviešu tautu pulcēties Likteņdārzā, kur notika prezidenta amata termiņa noslēguma pasākums “Tas vārds, kam spēks”.

Lasīt vairāk ...


JAUNA ZAAO INICIATĪVA - BEZMAKSAS ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANA UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM
05.07.2011

Lai veicinātu otrreiz pārstrādājamo materiālu savākšanu un mazinātu iepakojuma sadedzināšanu,ZAAO informē iestādes un uzņēmumus par iespēju bez maksas nodot iepakojumu.

Lasīt vairāk ...


SVĒTKI BĒRNIEM UN ĢIMENĒM
30.06.2011

2011. gada 13. augustā plkst.13.00 Strenču kultūras namā notiks novada BĒRNĪBAS SVĒTKI. Aicinām bērnus kopā ar vecākiem, vecvecākiem un kūmām būt svētku dalībnieku pulkā! Dalībnieku pulkā aicinām bērnus līdz skolas vecumam.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 143 ...  --> 
Kategorijas
Aktualitātes; Kultūra (592)
Aktualitātes; Projekti (236)
Aktualitātes; Izglītība (328)
Aktualitātes; Sabiedrība (689)
Aktualitātes; Bibliotēkas (232)
Aktualitātes; Sports (153)
Aktualitātes (41)
Aktualitātes; Daba (25)
Aktualitātes; Uzņēmējdarbība (52)
Aktualitātes; Pašvaldība (317)
Aktualitātes; Biedrības (61)
Aktualitātes; Tūrisms (26)
Aktualitātes; Veselība (60)
Aktualitātes; Policija (1)
Aktulitātes; Sports (1)
Aktualtātes; Sports (1)
Aktualitātes;Veselība (1)
Aktulitātes; Sabiedrība (1)
Arhīvs
2017 (395)   
2016 (454)   
2015 (497)   
2014 (434)   
2013 (460)   
2012 (352)   
2011 (255)