Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

LABAS PIEREDZES PIEMĒRS
10.08.2011


 MANA PIEREDZE
Laika posmā no 2011. 07. 31. līdz 2011. 07. 08. es piedalījos  GRUNDTVIG projekta ietvaros organizētajā darbnīcā, kas notika Ungārijā pie Balatona ezera /attēlā/. Informāciju par GRUNDTVIG darbnīcām un iespējām piedalīties tajās atradu Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_darbniicas/

Izlasot darbnīcas katalogu, izvēlējos darbnīcu, kurā gribēju piedalīties, sazinājos ar darbnīcas organizatoriem, saņēmu pieteikuma lapu, aizpildīju to,  un izturējusi konkursu, kļuvu par vienu no 26 darbnīcas dalībniekiem. Darbnīcā piedalījās cilvēki no Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Čehijas, Ungārijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas. Visi dalībnieki bija no nelielām dzīves vietām ar domu uzzināt par „ mazā miestiņā” raksturīgām problēmām un inteliģences lomu un nozīmi tajos. Mēs pārrunājām un apspriedām tādus jautājumus, kā piem. : Kādas tipiskas problēmas raksturīgas jūsu dzīves vietām? Ko nozīmē būt inteliģentam? Kā inteliģenti piedalās sabiedriskajā dzīvē laukos? Kāda loma sabiedriskām organizācijām tipisko problēmu atmaskēšanā un atrisināšanā? Ko nozīmē palīdzēt? Kā var uzlabot situāciju jūsu dzīves vietā? Kā jūs plānojat izmantot saņemtās zināšanas un pieredzi?
Kaut dalībnieki bija no dažādām valstīm, mums bija arī kaut kas kopējs, piem. mēs visi bijām no jaunākajām ES valstīm ar nestabilu ekonomisko situāciju, pārciestām ekonomiskās krīzes sekām, izbijušā sociālisma bloka dalībvalstīm ar tās ekonomikas un politikas ietekmi utt., bet ar lielu vēlēšanos kaut ko mainīt lietās labā, aktīvu sociālo pozīciju un bijām dalībnieki kādā sabiedriskajām organizācijām. Darbnīcas laikā mēs tikāmies arī ar vienu no Ungārijas sociālo portālu veidotājiem Petrefi Ferenci /attēlā/, kurš iepazīstināja mūs ar sociālā portāla darbu un projektiem, kuros viņi piedalās
http://www.kozossegfejlesztes.hu/. Mēs apmeklējām eko ciemata iedzīvotājus, kuri ar savu dzīves veidu aktīvi protestē pret pārlieko urbanizāciju, globalizāciju, dabas ekosistēmas līdzsvara traucējumiem un gaidāmo eko katastrofu, ja cilvēki nemainīs savu attieksmi pret dabu . Tikāmies ar brīvprātīgajiem no Ungārijas, lai iegūtu iespaidu par brīvprātīgo darbu organizāciju Ungārijā. Iepazināmies ar Ungārijas minoritāšu problēmām, kas ir aktuālas šajā valstī, piem. čigānu kopienas . Darbnīcas organizatori parūpējās arī par kultūras programmu, mums organizēja braucienu pa Balatona ezeru ar kuģīti, vīna darītavas apmeklējumu un vīna degustāciju, redzējām vienu no skaistākajām Ungārijas pilīm - grāfa Ferštetiča pili /attēlā/,  devāmies ekskursijā pa Budapeštu.  Nedēļa pagāja nemanot, un mēs atgriežamies darbā ar jaunām idejām un darba plāniem, apsolot nezaudēt jauniegūtos sakarus un regulāri apmainīties ar informācijām par paveikto. 
P. S. Iesaku katram no mums piedalīties tāda veida pasākumos, jo tā arī ir laba valodas prakse, viss darbs bija organizēts vācu / vai  ungāru / valodā. 
                         Jeļena Kaļiņina, Strenču novada iedzīvotāja.

Tikšanās ar Petefi Ferenci

Grāfa Ferštetiča pils


 
 
      Atpakaļ