Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba

ENG | LV |


 
 

Aktualittes novad

   

INFORMCIJA IEDZVOTJIEM
13.10.2015


Ar . g. 1. novembri Strenos, Valkas iel 1A sks darboties AUTOSERVISS.
Papildus tiks piedvta riepu monta un auto diagnostika.
Skka informcija pa tlr. 28358590

Ar .g. 10.novembri FRIZTAVA sks darbu jauns telps Strenos, Valkas iel 1.
Pierakstties iespjams  pa tlr. 26450095
 
      Atpaka