Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
22.12.2013


 Ziemassvētku dievkalpojums

Strenču ev. lut. baznīcā notiks

24. decembrī plkst. 18:00
 
      Atpakaļ