Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

UZSAUKUMS AMATNIEKIEM UN MĀJRAŽOTĀJIEM! (atkārtota informācija)
06.02.2017


Strenču novada pašvaldība ir radījusi iespēju novada amatniekiem un mājražotājiem reklamēt un realizēt savus izstrādājumus Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 7, Strenčos I stāvā, kur iegriežas garāmbraucošie tūristi un citi interesenti, kā arī Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra apmeklētāji.

Centrā ir izvietoti plaukti, kuros turpmāk varēs izvietot amatnieku un mājražotāju gatavotos suvenīrus, izstrādājumus, produktus un citas preces. Par preces kvalitāti atbild tā sagatavotājs. Produktiem jābūt tādiem, kas var uzglabāties ilgāku laiku un nebojājas, tiem jābūt atbilstoši marķētiem. Amatniekiem vai mājražotājiem, kuri vēlēsies savus darinājumus izvietot plauktos, jābūt reģistrētiem VID un PVD (pārtikas preču ražotājam). Par nododamām precēm jāsagatavo pavadzīme, kurā norādīts, kas ir preces devējs un saņēmējs, preces nosaukums, daudzums un cena. Precēm uz pārdošanu netiks likts uzcenojums. Par sīkāku informāciju zvaniet – 64715657 Zaigai vai 64715667 Kristīnei.
 
      Atpakaļ