Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Uz Dziesmu svētkiem ar jauniem tērpiem
11.10.2017


            Lai, gatavojoties 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem, nodrošinātu Strenču novada pašdarbības kolektīvus - kori un dejotājus - ar Strenču novadu raksturojošiem tautas tērpiem, biedrība "Šūpolēs" iesniedza projekta pieteikumu LEADER 2.kārtas konkursam. 

            Pēc projekta pozitīva novērtējuma biedrībā "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA", arī Lauku atbalsta dienests  atzina, ka tas atbilst izvirzītajiem nosacījumiem un deva "zaļo gaismu" projekta "Tautas tērpi Strenču novada pašdarbības kolektīviem" realizācijai,  lai novada pašdarbnieku tautas tērpu "pūra lādi" papildinātu ar Strenču novada brunčiem, sievu jakām, puišu vestēm, meitu ņieburiem, cepurēm, naģenēm, matauklām, zīļu vainagiem un linu tērpiem.

            Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

            Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 6468.62, tai skaitā ELFLA finansējums ir EUR 5821.75 jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un no Strenču novada domes budžeta līdzekļiem tiks nodrošināts līdzfinansējums EUR 646.87 apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Projekta vadītājas

Ralda Ziemule, Sandra Āķere

biedrība “Šūpolēs”.
 
      Atpakaļ