Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba

ENG | LV |


 
 

Aktualittes novad

   

TOPOO PIRMKLASNIEKU VECKU SAPULCE (atkrtota informcija0
29.05.2017


Strenu novada vidusskola

.g. 1. jnij plkst. 17.30

aicina topoo pirmklasnieku veckus uz sapulci

par mcbu uzskanu 1. klas!
 
      Atpaka