Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

TIKŠANĀS ATMIŅU VIRPULĪ
19.11.2013


    10.novembrī Jaunklidža bibliotēkā – saieta namā, sadarbībā ar biedrību „Kāre”,   notika tematiska pēcpusdiena „Atmiņu virpulī Plāņu ciema sieviešu vokālais ansamblis 1980-tajos gados”. Gandrīz pēc 30 gadiem uz kopīgu tikšanos bija aicinātas  sadzīves tradīciju ansambļa dalībnieces. Ansamblī laika gaitā notikusi dziedātāju maiņa, bet vienmēr ansamblī bijušas mīlošas, ar lielu atdevi un sirsnību dziedošas meitenes. Ansambļa vadītāja – Valda Sedola. Skatoties senajās fotogrāfijās, Rita Treisnere, Rota Mežule, Vita Ziemule, Austra Nadziņa, Lauma Mežule, Ligita Zaķe un Valentīna Šinkūna kavējās atmiņās par to laiku, kad tika dziedāts laulību reģistrācijas ceremonijās, bērnības svētkos, pensionāru un lauksaimnieku vakaros, ražas ballēs, godinot darba darītājus, pārstāvot Plāņus sadraudzības pasākumos u.c.  Ar muzikālu sveicienu ansambļa dalībnieces sveikt bija ieradies Aivars Auniņš.

Fotogalerija: http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=7713&rg=2013

Līga Rābante, Jaunklidža bibliotēkas - saieta nama vadītāja

Foto - no arhīva un Līga Rābante

 
 
      Atpakaļ