Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

SVEICIENS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM VALSTS SVĒTKOS
14.11.2013


   LATVIJA, novads – tie esam mēs ikviens!  Cik stipri mēs katrs esam savā pārliecībā par nākotni, cik droši un pārliecināti par saviem spēkiem un idejām gan mazos, gan lielos darbos, cik spēcīgs ir mūsu komandas gars, kolēģu un draugu pleca izjūta, cik mūsos ir labās gribas un vēlmes darīt, pastāvēt katram par sevi, saviem līdzcilvēkiem un savu tautu kopumā, tik stipra ir mūsu Latvija.
   Lai vienmēr ir apziņa, ka šī  ir mūsu LATVIJA, ka šis ir mūsu novads, ka šī ir mūsu pilsēta, ka šis ir mūsu ciems, ka šīs ir mūsu mājas un ka šeit ir labi! 
   Sveicu visus Strenču novada ļaudis Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā un Strenču pilsētas pastāvēšanas 85. jubilejā!

Strenču novada pašvaldības vārdā – Domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons
 
      Atpakaļ