Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADĀ IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU "SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2017"
28.03.2017


Strenču novada dome izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2017”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projektiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Konkursa prioritātes:

=          publiski pieejamu aktīvās atpūtas, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;

=          namu kopīpašuma labiekārtošana;

=          Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības kolektīviem, komandām, NVO u.c.

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts projektam, ir 500,00 EUR. Viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu grupa projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami periodā no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 8.maijam. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2017.gada 30.novembrim. 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma dokumenti pieejami www.strencunovads.lv sadaļā Projekti īstenojamie/„Sabiedrība ar dvēseli 2017”. Papildus informācija pa tālruni 64715667 vai e-pastu: kristine.lace@strencunovads.lv

Nolikums 2017

1.pielikums

2.pielikums

3. pielikums

4. pielikums 
 
      Atpakaļ