Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Strenču novada dome izsludina pieteikumu pieņemšanu domes apbalvojumiem "GADA CILVĒKS" un "GADA KOLEKTĪVS"
10.10.2017


"Cilvēks nav akmens, kas guļot ceļmalā pats sevi piepilda, cilvēks ir un top, aug un nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēku, ar darbu, ar Dievu, jo visa dzīvā dzīvība ir kustība, enerģija, kas dzen visu kosmosu, dzen arī mūs". /Z.Mauriņa/

Tuvojoties Latvijas 99. dzimšanas dienai, Strenču novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju palūkoties apkārt, ieraugot savu līdzcilvēku veikumu aizvadītā gada laikā. Par labiem darbiem pienākas paldies, tāpēc meklēsim, atradīsim, ieteiksim, novērtēsim  savu kolēģu, draugu, novada cilvēku labos darbus. Pieteikumi iesniedzami par līdzcilvēku nopelniem darbā, sabiedriskajā dzīvē, aktivitātēm novada un sabiedrības labā. Tāpat kā iepriekšējos gados -  īpaši sveiksim arī par Mūža ieguldījumu. Priecāsimies sveikt arī Gada kolektīvu – par nopelniem un ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā.

Apbalvojumu „GADA CILVĒKS” piešķir personām: 

 • par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā;
 •  par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā;
 •  kuras ilggadīgi ar panākumiem strādājošas Strenču novadā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā;
 •  kuras kļuvušas par autoritātēm novadā, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzskatiem un uzvedību;
 •  par ieguldījumu novada vārda popularizēšanā;
 •  par ieguldījumu novada un iedzīvotāju labklājības labā.

Apbalvojumu “GADA KOLEKTĪVS” piešķir ne vairāk kā diviem kolektīviem. Uz apbalvojumu var pretendēt:

 • jebkura pašvaldības teritorijā reģistrēta juridiska persona (iestādes, uzņēmumu, biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas, zemnieku saimniecības);
 •  fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.

Iesniedzot pieteikumu apbalvojuma saņemšanai, obligāti jānorāda:

 • izvirzītā pretendenta vārds, uzvārds vai kolektīva nosaukums; 
 • nodarbošanās; 
 • par ko apbalvojums tiek piešķirts;  
 • pamatojums apbalvojuma piešķiršanai.

Pieteikumus gaidīsim visos iespējamos veidos – iesniegtus novada domē vai domes iestādēs, elektroniskā formā (e-pasts: dome@strencunovads.lv) vai rakstot brīvā formā. Pieteikumus gaidīsim līdz 27. oktobrim.

Apbalvojumu nolikums

Anketa "Gada cilvēks"

Anketa "Gada kolektīvs" 
 
      Atpakaļ