Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

SATIKŠANĀS KRUSTCELĒS, MEKLĒJOT LAIMĪGO ZEMI
28.09.2017


30. septembrī plkst. 17.00

pie Plāņu tautas nama

SATIKŠANĀS KRUSTCELĒS, MEKLĒJOT LAIMĪGO ZEMI

Strenču novada Kultūras centra pašdarbības kolektīvi izdziedās un izdejos

latviešu tautas skaistākās dziesmas un dejas kopā ar draugiem no

SMILTENES, VALKAS, BEVERĪNAS un CĒSU novadiem.

Pēc koncerta balle kopā ar MĀRTIŅU ROZIŅU

Ieeja brīva.

Darbosies kafejnīca. 
 
      Atpakaļ