Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

"GADSIMTU SATIKŠANĀS. DĀVIM SPUNDEM - 140"
20.07.2017


    

No  2017. gada maija līdz  decembrim jau desmito gadu ar „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017” projektiem tiks īstenotas dažādas kultūras iniciatīvas un idejas. Šogad projektu konkursā tika iesniegti pavisam 145 projektu pieteikumi, no kuriem  tika atbalstīti 44 projekti. Viens no tiem tiks realizēts Strenču novadā. Projekts “Gadsimtu satikšanās. Dāvim Spundem – 140” veltīts mūsu novadnieka jubilejai un vēsturiskās melnbaltās fotogrāfijas godā celšanai. 

Projekta mērķis:

  • Strenču pilsētas vēsturiskā fotomateriāla  kā materiālā kultūras mantojuma pārmantošana un popularizēšana.
  • Strenču novada iedzīvotāju vietējās identitātes stiprināšana, projekta aktivitātēs  iesaistot mērķauditoriju – skolēnus.  

Projekta uzdevums:

  •   Izveidot materiālā kultūras mantojuma – 20 gadsimta izcilā fotogrāfa Dāvja Spundes fotogrāfiju ekspozīciju, nodrošinot tā pieejamību plašai sabiedrībai.  
  • Iesaistīt aktivitātēs skolēnus, tādējādi rosinot viņus caur interesantām nodarbēm izzināt savas pilsētas seno fotogrāfiju kā pilsētas materiālā kultūras mantojuma bagātību; iepazīties ar šī krājuma apjomu, 20. gadsimta sākumposma notikumiem Strenču pilsēta, ar objektiem, ko karš nopostījis un kuru vairs pilsētā nav; vērot dažādu norišu un objektu pārvērtības līdz mūsdienām un salīdzināt tās; dalīties izzinātajā un paveiktajā ar novada ļaudīm un pilsētas viesiem.
  • Radīt priekšnoteikumus kultūrvēsturiskā maršruta izveidei Strenču pilsētā.  

Projekta darba grupā vēstures skolotājas Sarmītes Krūzes vadībā iesaistīti Strenču novada vidusskolas skolēni. Pirmā projekta aktivitāte jau ir notikusi – iepazīšanās ar Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājumā esošo Strenču fotodarbnīcas kolekciju. Tika atlasītas fotogrāfijas pastāvīgās ekspozīcijas izveidei.  

Projekta rezultātā paredzēts  izgatavot 15 planšetes ar vēsturiskajām fotogrāfijām un to aprakstiem, 8 no tām jau tika atlasītas Fotogrāfijas muzejā, pārējās ir piemeklētas no foto arhīva. 

Turpmākās aktivitātes tiks veiktas rudenī, kad skolēni atgriezīsies skolā pēc vasaras brīvlaika. Sekojiet turpmākai informācijai! 

Vairāk informācijas: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja,  T. 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv
 


 
      Atpakaļ