Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Projekta “Tīra vide teiks PALDIES!” seminārs Strenčos
26.09.2017


Piektdien, 22. septembrī Strenču novada domē biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” un SIA “ZAAO” organizēja projekta “Tīra vide teiks PALDIES!” semināru pašvaldību darbiniekiem par videi draudzīgu saimniekošanu.

 Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Valsts vides dienesta pārstāves Signes Zakkas prezentāciju “Atkritumi, nepareizas apsaimniekošanas ietekme uz vidi, to apjoma samazināšana (praktiski ieteikumi)”. 

Zvērinātu advokātu biroja “Atlācis un Partneri” pārstāve iepazīstināja klātesošos ar  pašvaldības lomu, pienākumiem un atbildību atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. 

Par komunikācijas prasmju uzlabošanu vides aizsardzības jautājumos saziņā ar iedzīvotājiem stāstīja komunikācijas speciālists Normunds Mihailovs.

Izsmeļoši par tematu “Atkritumu šķirošanas iespējas, pareiza atkritumu apsaimniekošana. Dalītā atkritumu vākšana, tās ieviešanas iespējas, pārstrādes nozīme, sekmējot ilgtspējīgu attīstību” stāstīja Ginta Gailuma, SIA “ZAAO”. 

Visi semināra dalībnieki noslēgumā aizpildīja testu par atkritumu apsaimniekošanu, ilgtspējīgas attīstības t.sk. aprites ekonomikas principu izpratni. 

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ielādēju... 
      Atpakaļ