Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1. REDAKCIJAS SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
14.12.2012


Lasīt šeit 

ANKETA latviešu valodā lasīt šeit

ANKETA krievu valodā lasīt šeit

ANKETA (latviešu vai krievu valodā), pieejama arī interneta vietnē: http://www.visidati.lv/aptauja/734923450

 
 
      Atpakaļ