Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

SEMINĀRS MEŽA APSAIMNIEKOTĀJIEM (atkārtota informācija)
19.11.2014


 

Projekts „Latvijas meža nozares sadarbība ar pašvaldībām”

 

2014. gada 20. novembrī  plkst.10.00

Seminārs!

 

Pašvaldības meža zemes,

 to apsaimniekošana un teritorijas plānošana

Norises vieta: Strenču  novada dome, Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV 4730

Mērķa auditorija: pašvaldību darbinieki, deputāti, pagasta pārvalžu vadītāji un aktīvākie meža īpašnieki, ar kuriem sadarbojas pašvaldība

 

Tēmas:

1.     Meža apsaimniekošana aizsargājamās dabas teritorijās (ZBR un AAA Ziemeļgauja- zonējums, apsaimniekošanas ierobežojumi)

2.     Zemes lietošanas veidu maiņa.

3.     Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu iespējamā integrācija pašvaldību plānošanas dokumentos.

4.     Jaunākais likumdošanā saistībā ar mežu -meža likuma normas, kuras jāzina, jāievēro un ir saistītas ar pašvaldības darbību

Lektors: Sniedze Sproģe,

 Latvijas pašvaldības savienības padomniece lauku attīstības jautājumos.

Semināra dalībnieki tiks nodrošināti ar kafijas pauzi.

Mācību  noslēgumā dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.

Mācību grupā 25 dalībnieki.

Lūdzam informēt par savu dalību seminārā iepriekš:

=            zvanot pa telefonu 29436275 Ivetai Encei  (Strenču novadā)

                        vai

=            aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā: www.lpmc.lv

=            rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

=            vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.
 
      Atpakaļ