Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

PAŠVALDĪBAS DARBINIEKI IZGLĪTOJAS
20.11.2014


      Šodien, 20. novembrī Strenču novada pašvaldības darbinieki izglītojās par meža apsaimniekošanas tēmu. Dienas mācību galvenā tematika - Pašvaldības meža zemes,to apsaimniekošana un teritorijas plānošana. Prezentāciju vadīja LPS padomniece Sniedze Sproģe.

      Dienas gaitā tika aplūkoti un izdiskutēti sekojoši jautājumi:  

1.     Meža apsaimniekošana aizsargājamās dabas teritorijās (ZBR un AAA Ziemeļgauja- zonējums, apsaimniekošanas ierobežojumi).

2.     Zemes lietošanas veidu maiņa.

3.     Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu iespējamā integrācija pašvaldību plānošanas dokumentos.

4.     Jaunākais likumdošanā saistībā ar mežu -meža likuma normas, kuras jāzina, jāievēro un ir saistītas ar pašvaldības darbību.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste. 
 
      Atpakaļ