Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

PASNIEGS STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMUS "GADA CILVĒKS" UN "GADA KOLEKTĪVS"
14.11.2013


Strenču novada domes apstiprināta apbalvojumu izvērtēšanas komisija 31. oktobrī izvērtēja iesniegtajos pieteikumos ieteiktos kandidātus.
Pašvaldības apbalvojums "GADA CILVĒKS" piešķirts:

  • Nominācijā Gada cilvēks izglītībā  - EDĪTEI GULBEI - Strenču novada vidusskolas sociālais un speciālais pedagogs;
  • Nominācijā Gada cilvēks kultūrā – ANTRAI ELSEI – Strenču pilsētas bibliotēkas bibliotekāre;
  • Nominācijā Gada cilvēks sportā – MĀRIM ZIEDIŅAM – "BK Valmiera" basketbolists;
  • Nominācjā Gada cilvēks medicīnā – LĪGAI SVARINSKAI – Jērcēnu veselības punkta vadītāja;
  • Nominācijā Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – ŅINAI LAURENOVIČAI – pašnodarbinātā, p/s "Laurīši";
  • Nominācijā Gada cilvēks labdarībā – LĪGAI SMIRNOVAI – Strenču novada PII "Minkāns" Sedas filiāles "Dzērvīte" skolotāja palīgs;
  • Nominācijā Gada cilvēks sociālā vidē – LUDMILAI KUDINOVAI – Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles pavāre;
  • Nominācijā Gada cilvēks vides estētikā – IVETAI ENCEI – Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja;
  • Nominācijā Gada cilvēks mecenātismā – nolēma nepiešķirt;
  • Nominācijā Mūža ieguldījums – ANNAI LEITEI – pensionēta skolotāja.

Pašvaldības apbalvojums "GADA KOLEKTĪVS" piešķirts:

STRENČU NOVADA PII "MINKĀNS" SEDAS FILIĀLEI "DZĒRVĪTE".

Pašvaldības apbalvojumi tiks pasniegti 17. novembrī plkst. 19:00 Strenču kultūras namā svētku pasākumā "MANA LATVIJA – MANA PILSĒTA", kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95 gadu jubilejai un Strenču pilsētas 85 gadu jubilejai.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste 
 
      Atpakaļ