Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Par NORDPLUS jauniešu programmu "Together we can do it!"
13.10.2017


Strenču novada vidusskola turpina realizēt NORDPLUS jauniešu programmu “Together we can do it” (Kopā mēs varam paveikt visu) sadarbībā ar skolām Lietuvā un Dānijā.

Jauniešu programma atbalsta dažādas aktivitātes skolu izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā: skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, jaunu projektu attīstību, skolotāju apmaiņu starp skolām un citus projektu veidus, kuru ietvaros uzlabojas izglītības kvalitāte un attīstās starpkultūru dialogs.

Programmā var piedalīties Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Programmas galvenais mērķis ir stiprināt un attīstīt sadarbību skolu izglītības jomā. Strenču novada vidusskolas un partnerskolu sadarbības projekts 2 gadu garumā ir vērsts uz skolēnu valodas un sociālo uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu, līdzatbildību un labajiem darbiem vidē, kurā dzīvojam.

Nordplus Jauniešu izglītības programmu administrē Starptautiskais Programmu birojs Zviedrijā. Latvijā Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

No 8. līdz 14.oktobrim 15 Strenču novada vidusskolas skolēni un 3 skolotāji darbojas Vester-Skerninge Friskole (Dānija), kur cenšas izstrādāt projektus problēmsituāciju risinājumiem savā pilsētā.

Darba nedēļas ietvaros skolotāji sagatavos arī projekta pieteikuma uzmetuma nākamajam periodam 2018.-2020., kurā vēlas iesaistīties pašreizējie partneri un jauni partneri no Islandes.

Par nedēļas programmu, mūsu labajiem darbiem, jauno pieredzi un foto informācijā turpmāk.

Strenču novada vidusskolas direktore

Dace Gaigala
 
      Atpakaļ