Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

NEFORMĀLĀS GRUPAS "PAR LABĀKU VIDI" VEIKUMS
04.10.2012


   Jau otro gadu Sedas pilsētas neformālā grupa „Par labāku vidi” piedalījās Lauku partnerības “Ziemeļgauja” un Nīderlandes KNHM fonda rīkotajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”. 
Atšķirībā no pagājušā gada, šogad projektu pieteicējiem bija jānodrošina projekta līdzfinansējums 50% apmērā no kopējās summas, bet KNHM fonda finansējuma maksimums - 500 EUR vienam projektam. Līdzfinansējumu mūsu projektam „Mēs Sedai ” nodrošināja Strenču novada pašvaldība. Projekta realizēšanas laikā guvām lielu atbalstu, ieinteresētību no Strenču novada domes priekšsēdētāja J. Pētersona. Paldies!
   Pateicoties projekta finansējumam un Sedas pilsētas iedzīvotājiem turpinājām sakopt pirmsskolas izglītības iestādes "Dzērvīte" un bibliotēkas apkārtnes teritoriju. Tāpat kā iepriekšējā gadā, mūsu projekts bija balstīts uz jauniešu un bērnu iesaistīšanu savas apkārtējās vides sakopšanā. Daži Sedas skolēni izteikuši lieliskas idejas turpmākajai teritorijas labiekārtošanai -  tātad ir ieceres nākamajai vasarai.   
   Šī gada projekta lielākais objekts bija nojumes jumts. Tā kā bērnudārzs jūnijā un jūlijā strādāja, tad uzsākām darbus tikai augustā. Biežie nokrišņi neļāva krāsot un  strādāt uz jumta ieplānotajās dienās. Bijām pakļauti laika apstākļiem. Šī gada ziema būs pārbaudījums jumtam, tad redzēsim, vai izdarīts un izplānots pareizi!
   Joprojām Sedā nav publisks bērnu spēļu laukums, tādēļ liels „slogs” jāiztur Sedas bērnudārza rotaļlaukumam. Satiekot bērnus, bieži jāatgādina, ka jāsargā šis skaistums, ka jumts ir jauns, utt. Apkārtējo māju bērni turpina respektēt kopīgi padarīto  - ja grib spēlēties laukumā, tad prasa vecākiem atļauju. 
   Liels prieks vakaros redzēt omulīgi sēdošas vecmāmiņas un mammas, kas atvedušas  mazos bērnus spēlēties uz mūsu sakopto laukumu. Sedas pilsētas bērnu vecāki priecīgi par lielo dāsnumu, ko sniedz nīderlandiešu sabiedriskā organizācija un Strenču novada dome. 
   Paldies organizatoriem un Lauku partnerībai „Ziemeļgauja” par iespēju realizēt šo darbu jau 2 gadu garumā - sakārtot vidi ap Sedas pirmsskolas izglītības iestādi un Sedas bibliotēku. Mūsu komandai liels gandarījums par paveikto.

Neformālās grupas „Par labāku vidi” vārdā Ulla Grīnberga

Vairāk foto sk. Galerijā/Neformālās grupas "Par labāku vidi" veikums.
 
      Atpakaļ