Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

LAD IZSLUDINĀJIS PROJEKTU KONKURSU
05.12.2013


  • Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" 5.kārta ir atvērta (no 2013.gada 13.decembra līdz 2014.gada 15.janvārim) tikai aktivitātei "valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija".   Projektu iesniegšanas kārta atvērta  no 13.12.2013. līdz 15.01.2014.

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Vairāk informācijas lasīt šeit:  http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/125-infrastruktura-kas-attiecas-uz-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-attistibu-un-pielagosanu/

 

  • Izludināta projekta iesnieguma pieņemšana Pasākuma aktivitātei "Tūrisma pakalpojumu dažādošana". Projekta iesniedzējs ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kurš vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē.

Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.

Izludināta projekta iesnieguma pieņemšana Pasākuma aktivitātei "Tūrisma pakalpojumu dažādošana". Projekta iesniedzējs ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kurš vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē.

Projektu iesniegšanas kārta atvērta no 02.01.2014. līdz 31.01.2014.

Vairāk informācijas lasīt šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/

 

 
 
      Atpakaļ