Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

KULTŪRAS PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ GADA NOGALĒ (atkārtota informācija)
28.12.2013 Baltas zvaigznes zilā naktī
 Sudrabotu gaismu lej...


30. decembrī plkst. 19:00
Plāņu tautas namā
KONCERTS
lieliem un maziem.
Piedalās Rūķi un Plāņu tautas nama kolektīvi:
Vokālais ansamblis "Liesma",
Bērnu popgrupa,
Līnijdeju kolektīvs.
Pēc koncerta "groziņvakars" un
Balle kopā ar "Jautro Bocmani"
Ieeja LS 1,50 /EUR 2,13/

***********************************

31. decembrī plkst. 23:00
Visus aicinām pulcēties Strenčos, centra laukumā pie Lielās egles, lai kopā sagaidītu Jauno gadu!
Muzicēs grupa "Neskaties pasē!"
Ar laba vēlējumiem un Pecolli ziemas brīnumiem pie mums ciemosies Vecais gads.
Rūķu darbnīcā varēs izkalt Strenču novada 2014. gada monētu un izgatavot no tās piekariņu.
Pirms pusnakts – Strenču novada domes priekšsēdētājs teiks svētku uzrunu un sveicienus,
debesīs uzvīsies svētku salūts.
Balle kopā ar grupu "Neskaties pasē!" turpināsies Strenču novada kultūras centrā.
Ieeja LS 1,50 /EUR 2,13/

*************************************
1. janvārī plkst. 1:00
Sedas pilsētas iedzīvotāji aicināti uz svētku salūtu.
Uz balli Sedas kultūras namā ielūdz grupa "Sandra"
Ieeja LS 1,50 /EUR 2,13/

Uz ballēm Strenčos un Sedā lūdzam ieejas maksai sagatavot precīzu naudu Ls vai EUR
 
      Atpakaļ