Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

JAUNKLIDZĪ REALIZĒTS LEADER PROJEKTS
13.11.2013


JAUNKLIDZĪ REALIZĒTS LEADER PROJEKTS
2010. gadā līdz ar ieceri par jauna saieta nama būvniecību tapa arī saieta nama apkārtnes labiekārtojuma vīzija.  Pateicoties ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansiālajam atbalstam LEADER stratēģijas ietvaros nelielu daļu no ieceres šogad varējām realizēt. Pie Jaunklidža saieta nama izbūvēta vasaras estrāde. Izstrādāt ieceres vizualizāciju tika aicināts Jaunklidža saieta nama projekta autors arhitekts Armands Bisenieks. Būvniecības darbus veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”.

Iveta Ence
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Fotogalerija: http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=7676&rg=2013
 
      Atpakaļ