Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

JAUNGADA PĒCPUSDIENA STRENČU NOVADA SENIORIEM (atkārtota informācija)
28.12.2013


9. janvārī plkst. 15:00
Strenču novada kultūras centrā
JAUNGADA PĒCPUSDIENA
Strenču novada senioriem
kopā ar Plāņu vokālo ansambli "Liesma"
un bērnu popgrupu Liesmas Lores vadībā.
Pasākuma dalībniekiem lūgums pieteikties
un informēt par transporta nepieciešamību
līdz 30. decembrim pie pagastu un pilsētu sociālajiem darbiniekiem

Strenču pilsētā pie Amandas Vilkastes, tālr. 64715626
Jērcēnu pagastā pie  Amandas Vilkastes, tālr. 64715668
Plāņu pagastā pie Inetas Straujas, tālr. 64715665
Sedas pilsētā pie Sandas Kakses, tālr. 64715638

Līdzi ņemsim labu noskaņojumu un nelielu "groziņu".
 
      Atpakaļ