Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

IZVEIDOTI VIDEO SIŽETI PAR PLOSTA SIEŠANAS PROCESU UN PLOSTA PLUDINĀŠANU
11.07.2017


 

 

20.Gaujas plostnieku svētku laikā ir tapuši divi video sižeti, kuros attēlots plosta siešanas process un plosta pludināšana pa Gauju. Sižetā par plosta siešanu redzams, kā sākotnēji tiek sasietas plenes (atsevišķas daļas no kurām sastāv plosts), tās vēlāk savienojot plostā, kā arī plosta vadības rīku un darbarīku izgatavošana. Sižetā par plosta pludināšanu atspoguļots process, kā plosts tiek pludināts pa Gauju un ar kādiem darbarīkiem tas tiek vadīts. Papildus video sižetiem ir sagatavots arī foto materiāls, kurā iemūžināta gan plosta siešana, gan plosta ekspedīcija. Gan foto, gan video materiālu autore ir Annija Ence.

Video un foto materiāli tapuši biedrības “Gaujas plostnieki” realizētā projekta “Gaujas plostnieku tradīcijas iekļaušana Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā“ ietvaros, kuru finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.

Jūnijā biedrība “Gaujas plostnieki” iesniedza pieteikumu Latvijas Nacionālajā kultūras centrā par Gaujas plostnieku tradīcijas iekļaušanu Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Projektā tapušie video un foto materiāli ir iesniegti kā pielikumi augstāk minētajam pieteikumam. Nemateriālā kultūras mantojuma padome pieteikumu izvērtēs 4 mēnešu laikā. Apstiprināšanas gadījumā Gaujas plostnieku tradīcija tiks iekļauta Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

 

 

Kristīne Lāce

Tūrisma speciāliste - starptautisko projektu vadītāja
 
      Atpakaļ