Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

IEGŪTS FINANSĒJUMS PROGRAMMĀ "PLAUKSTOŠU KOPIENU ATTĪSTĪBAI"
06.06.2016


Ir noslēdzies Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” projektu konkurss, kurā biedrības “Cerības pakāpiens” iesniegtais projekts “Biroja tehnikas un aprīkojuma iegāde biedrības administratīvās darbības nodrošināšanai”  ir viens no astoņiem atbalstīto skaitā. Projekta rezultātā biedrība iegūs portatīvo datoru, un tas būs liels atspaids projekta administratīvās darbības un aktivitāšu nodrošināšanā. Biedrības biedriem nevajadzēs izmantot savus personiskos datorus ārpus biedrības administratīvajām telpām, sagatavojot projektu pieteikumus, atskaites un pārskatus. Dators būs palīgs biedrības biedru sanāksmju laikā. Būs iespēja demonstrēt ilustratīvo materiālu – prezentācijas, ieceru plānus, atskaites par paveikto u.c. Būs iespējams strādāt komandā, gatavojoties projektu aktivitātēm, sagatavot aktivitātēm nepieciešamos materiālus - afišas, anketas, prezentācijas materiālus, dalībnieku reģistrus, preses relīzes. u.c. Portatīvais dators, pateicoties tā mobilitātei, būs ērti lietojams biedrības aktivitātēs ārpus biroja telpām un arī āra apstākļos. Vēl projekta ietvaros tiks iegādāts virsdrēbju pakarināmais, kas  nodrošinās elementāru apmeklētāju ērtību. 

Valdes locekle Iveta Ence
 
      Atpakaļ