Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

DEVUMS TAUTAS GRĀMATU PLAUKTAM
28.11.2013


   Bibliotēkas aicināja lasītājus atnest savu īpašo grāmatu ar ierakstītu novēlējumu uz tuvāko bibliotēku, lai grāmata nonāktu Gaismas pils Tautas grāmatu plauktā. Plāņu pagasta bibliotēkā prieks par cilvēku lielo atsaucību. Tautas grāmatu plauktam atnestas 14 grāmatas. Dāvinātāju ieraksti ir tik dažādi. Vieniem - saistība ar tuvu cilvēku, rindiņas no savas personīgās dzīves, citam- neliels ieskats grāmatas saturā.
   Paldies Jums visiem- Inai Neimanei, Guntim Kalniņam, Dzintrai Stomerei, Mārai Lapiņai, Ritai Zeltītei Treisnerei, Asjai Savickai, Birutai Klempnerei, Laimai Pujai, Mārim Jurjānam, Ingai Lapiņai, Laurai Fišerei, Ivetai Lapiņai, Inetai Straujai. Grāmatu Tautas grāmatu plauktam dāvināju  arī es- bibliotēkas vadītāja.

Daina Rezgale, Plāņu bibliotēkas vadītāja.
 
      Atpakaļ