Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Dalība ERASMUS+ projektā
17.10.2017


 

Ar 2017.gada 1.septembri Strenču novada vidusskola uzsāk ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu ar 3 dalībskolām Polijā, Rumānijā un Beļģijā.

Iespējas realizēt projektu skola ieguva 2017.gada Erasmus+ projektu konkursā.

Skolu stratēģisko partnerību mērķis ir labās prakses apmaiņa starp skolām no dažādām programmas valstīm. Daudzos gadījumos sadarbības pasākumi tiek apvienoti ar klases apmaiņām un/vai ilgtermiņa skolēnu mobilitāti no skolām, kas piedalās projektā.

Strenču novada vidusskolas un tās partneru risināmā problēma 2 gadu garumā būs jauniešu atkarība no mobilajiem telefoniem vai citām viedierīcēm, un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bez elektroniskajiem saziņas līdzekļiem. Projekta nosaukums “Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun”.

Projekta realizācijas laikā līdz 2019.gada 31.augustam plānotas 4 apmaiņas vizītes (katrā dalībvalstī). Projektā kopumā tiks iesaistīti 76 dalībvalstu skolēni un 16 skolotāji (19 skolēni un 4 skolotāji no katras dalībvalsts). Finansējums vienai dalībskolai nepārsniedz 22 250 euro.

Projekta realizāciju Latvijā pārrauga Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra. Projekta līdzautors un koordinators mūsu skolā – IT skolotāja Inga Savicka.

Strenču novada vidusskolas

direktore Dace Gaigala 
 
      Atpakaļ