Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

AR ATVĒRTU SIRDI ZIEMASSVĒTKU GAIDĀS
10.12.2012


   Š.g. 7.decembrī Jaunklidža saieta namā uz svētku pēcpusdienu savus biedrus un draugus, kopā pulcēja Biedrība „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Uz pasākumu ieradās 72 Valkas, Strenču un Smiltenes novadu aktīvisti. Pasākums bija veltīts Starptautiskai invalīdu dienai un Ziemassvētku ieskaņai.
     Jaunklidža saieta namā mūs sirsnīgi sagaidīja saieta nama namamātes: Līga Rābante un Vēsma Šinkuna.
      Svētkus iedejoja deju kopa „Pīlādzītis” no Smiltenes, ar dziesmām mūsu sirdis saviļņoja koris „Mežābele” no Smiltenes un klavierspēli nodemonstrēja Valkas sociālā centra iemītnieks. Savu svētku uzrunu teica Biedrības „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” priekšsēdētāja Diāna Vītola. Tika sveikti čaklākie rūķi, kas aktīvi darbojas biedrībā. Jāatzīstas, ka arī es tiku sumināta un saņēmu rūķa cepuri ar zvaniņu un svētku paciņu.
     Svētku galdiem bija sagādāts neliels cienasts, kā arī līdzi paņemtie groziņi. Strenču novada aktīvistiem svētku cienastu bija sarūpējusi Strenču novada sociālā dienesta vadītāja Agnese Valdēna, par ko mēs sakām lielu paldies.
     Par lustīgu dancošanu gādāja Šlāgeraptaujas dalībnieki Gunārs un Zane no Veclaicenes. Deju virpulī griezās ikviens.
     Svētku vakarpusē pie mums ieradās Jērcēnu dzejas teātris, kurš sniedza tik patīkamu priekšnesumu, ka zālē valdīja tāds klusums, ka varētu pat dzirdēt, ka adata nokrīt. Paldies teātra režisorei Gintai Gailītei un pārējiem dalībniekiem, ka piekrita manam uzaicinājumam, piedalīties mūsu pasākumā.
    Paldies man ir jāsaka Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam, kurš nekad nav atteicis mums transportu, lai nokļūtu uz svētkiem. Paldies arī šoferim Rolandam Tēbergam par atsaucību.

Ziemassvētku laiks

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam-
Tā gaidītajiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigs-
Tam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.

(Andris Vējāns)

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!

Biedrības „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
Strenču grupas organizatore:
Antra Else

Foto no arhīva skatīt šeit: http://www.strencunovads.lv/index.php?

 
 
      Atpakaļ