Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

ADVENTA DIEVKALPOJUMS UN KONCERTS
21.11.2014


30. novembrī plkst. 14:00

Strenču ev. lut. baznīcā

Adventa dievkalpojums un koncerts

Latvija Statoil jauktais koris

CANTUS FORTIS

diriģents Ivars Cinkuss

Koncertā skanēs Kamila Sensāna

"ZIEMASSVĒTKU ORATORIJA" 
 
      Atpakaļ