Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

15 GADI - CILVĒKAM UN VIDEI
21.11.2013


   Vakar, 20. novembrī savas pastāvēšanas 15 gadu jubileju atzīmēja mūsu sadarbības partneris SIA ZAAO. Lai turpmākā sadarbība būtu vēl veiksmīgāka, uz mediju pēcpusdienu kopā tika aicināti reģiona pašvaldību sabiedrisko attiecību un mediju pārstāvji.

   Pasākuma ievaddaļā SIA ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais informēja par uzņēmuma veidošanos, klientu attiecībām, pieejamo pakalpojumu dažādību šodien un nākotnes iecerēm.

   Valmieras pilsētas pašvaldības vadītājs Inesis Boķis izteica savu viedokli par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm Valmieras pilsētā.

   SIA ZAAO Attīstības daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova informēja par tuvāko jaunumu - zvanu centra izveidi decembrī, ar kura palīdzību klientiem būs vieglāk sazināties un uzzināt tiešu un precīzu informāciju no speciālistiem.

   Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane pastāstīja par SIA ZAAO publicitāti un sadarbību ar pašvaldībām informācijas jomā.

   Bija iespēja apskatīt Valmieras muzeja telpās izvietoto ZAAO 15 gadiem veltīto izstādi „Zaudētais mantojums”, kurā galvenais akcents likts uz atkritumos izmestām lietām, kuras ZAAO darbinieki saglabājuši kā vēstures liecības.

   Pēc gardās jubilejas tortes nobaudīšanas bija iespēja vides speciālistes Ievas Veģeres vadībā viesoties poligonā "Daibe", kas ir Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta, un izzināt tā darbību. Šī izzinošā ekskursija patiešām bija ļoti interesanta un vērtīga.

   Poligons "Daibe" ir nodots ekspluatācijā 2004.gada 26. novembrī. Šobrīd, pateicoties ES fondu atbalstam, poligons vairs nav vienkārši teritorija atkritumu noglabāšanai, bet gan daudzfunkcionāls atkritumu apsaimniekošanas centrs, kur notiek:
• Atkritumu sagatavošana un apstrāde pirms to noglabāšanas;
• Atkritumu noglabāšana;
• Ziemeļvidzemes reģionā dalīti vākto otrreiz izmantojamo materiālu sagatavošana nodošanai pārstrādei;
• Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana;
• Infiltrāta apsaimniekošana;
• Biogāzes apsaimniekošana;
• Elektroenerģijas ražošana;
• Vides kvalitātes monitorings;
• Sabiedrības izglītošana.

Vairāk: www.zaao.lv

   Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ielādēju...
  
      Atpakaļ