Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Galerija


2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
"Ziemassvētki uz neapdzīvotas salas" Plāņos kopā ar Kažu
17 Bildes
"Minkāna" Ziemassvētki
12 Bildes
Ziemas saulgriežu ainiņas Jaunklidzī
10 Bildes
Ziemas saulgriežu svinēšana Jērcēnmuižā
21 Bildes
Ziemassvētku aktivitātes Plāņos
13 Bildes
Eņģeļu egles iedegšana Strenčos
24 Bildes
Decembra aktivitātes Plāņos
10 Bildes
Valsts svētku pasākumi Strenču novadā
24 Bildes
Svinīgais pasākums 18. novembrī - Strenču novada kultūras centra atdzimšana
48 Bildes
Strenču kultūras nama pārvērtības
45 Bildes
Mārtiņdienas tirdziņš Plāņos
24 Bildes
Plāņu bērni nodarbībās (papildināts)
14 Bildes
Plāņu skolēnu brīvdienas
11 Bildes
Saieta nama atklāšana
46 Bildes
Saiets Lubānā
12 Bildes
Sadziedāšanās svētki Balvu novada Briežuciemā
27 Bildes
Top Saieta nams Jaunklidzī
24 Bildes
Drošības diena Strenču novada bērnudārzā
15 Bildes
Rudens pasākums Sedas bērnudārzā
18 Bildes
Pašvaldības administrācijas ēkas pārtapšana
24 Bildes
Renovēto ēku atklāšana
12 Bildes
Neatliekamās palīdzības atbalsta punkta atklāšana Strenčos
11 Bildes
Dzejas dienas Strenču novadā
30 Bildes
Strenču novada delegācijas viesošanās Vācijā
75 Bildes
Zinību diena Strenču novada vidusskolā
25 Bildes
Likteņdārzā un Līgatnes bunkurā
47 Bildes
Sedas pilsētas svētkos
38 Bildes
Saieta nama spāru vainaga noņemšana
12 Bildes
08.08. vētras postījumi
22 Bildes
Atmiņas par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
51 Bildes
Strenču pilsētas svētki 2010
69 Bildes
Bērnu un ģimenes atbalsta centra "Saulstariņš" atklāšana Plāņos
19 Bildes
XII Latvijas amatierteātru salidojums Balvos
33 Bildes
Strenču skolai - 100
48 Bildes
Foto orientēšanās Sedā
25 Bildes
Vasaras saulgriežu godināšana
28 Bildes
Kapsulas iemūrēšana Saieta nama pamatos
9 Bildes
Labestības dienā Rīgā
21 Bildes
Bērnu svētki Sedā
15 Bildes
Izlaidums Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē
15 Bildes
Veselības diena Sedā
12 Bildes
13. Gaujas plostnieku svētki
84 Bildes
Pogu balle
12 Bildes
Pavasara cīrulītis 2010
8 Bildes
Meža dienas Plāņos
24 Bildes
Retro balle Jērcēnmuižā
12 Bildes
Lielā Talka 2010
43 Bildes
Raibais koncerts Plāņu tautas namā
9 Bildes
Teātra festivāls Plāņu skolā
14 Bildes
Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena Plāņos
18 Bildes
Akordeonistu koncerts Strenčos
9 Bildes
Pavasara svētki Sedas pirmsskolā
18 Bildes
Gaujas plūdi no putna lidojuma
5 Bildes
Lieldienu pasākums Plāņos
18 Bildes
Plūdi Gaujā 2010
12 Bildes
Lieldienas Jērcēnmuižā
23 Bildes
Lieldienas Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē
15 Bildes
Plāņu bērni Žagarkalnā un Rakšos
12 Bildes
Koncerts "No visas sirds" Jērcēnu tautas namā
9 Bildes
Kapsulas iemūrēšana Strenču PNS rehabilitācijas ēkas pamatos
12 Bildes
Meteņdiena Strenču PII
12 Bildes
Piemiņas brīdis 25. martā
21 Bildes
Masļeņica Sedas pirmsskolas izglītības iestādē
9 Bildes
Sniegavīra karnevāls
27 Bildes
Rūķīši un Salavecis ciemos pie bērniem
9 Bildes
Pasākumi Plāņos
14 Bildes