Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Galerija


2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
<- Atpakaļ

Zināšanas papildina Strenču novada pašvaldības darbinieki

3.novembrī notika pirmā nodarbība projekta "Strenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai", Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/061/38 ietvaros.

   Pašvaldības darbinieki un speciālisti ievadnodarbībā iepazinās ar Eiropas Savienības finansējuma veidiem, normatīvo aktu bāzi, projekta vadības terminoloģiju un projekta mērķu definēšanu.Mācības notiek sadarbībā ar SIA "k Port". Programma ir veidota ar Eiropas savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste.