Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Galerija


2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
<- Atpakaļ

Dzejas dienu pasākumi Jaunklidzī un Jērcēnos

 "Viena skatiena attālumā..." Ar šādiem vārdiem šogad tika pavadīti Dzejas dienu pasākumi Strenču novadā, jo pie mums ciemojās Gulbenes literāte Iveta Krūmiņa, kas pārstāv Liedskalniņu dzimtu. Pasākumos Jaunklidža Saieta namā un Jērcēnmuižā mēs bijām viena skatiena attālumā, vārdi skanēja no sirds uz sirdi. Rakstniece dalījās savās atmiņās par krustmāti Antru Liedskalniņu, lasīja fragmentus no vēstulēm, dzeju no krājuma "Starp trauslu laiku un tevi" un dzīvē noskatītus stāstiņus no savas jaunākās grāmatas "Kaut ko labu". Klausītājus aizkustināja un  dvēseles bagātināja rakstnieces pārdomas par dzīves vērtībām un attiecībām. Tikšanās ar klausītājiem muzikāli bagātināja Aivars Osis ar muzikālām interpretācijām un savām dziesmām, kā arī pazīstamām un zināmām melodijām, kuras skatītāji dziedāja līdzi. Lasītāji varēja iegūt savā īpašumā autores grāmatas ar autogrāfu.
 Jērcēnmuižā viesojās arī Madonas novada Sarkaņu amatierteātris "Piņģerots" ar lirisko Aivara Aivieksta dzejas kompozīciju "Gaisma logā". Aktieri dalījās savās izjūtās par mīlestību dvēseles siltumu, cilvēku attiecībām.
 Iveta Krūmiņa, Aivars Osis un Sarkaņu amatierteātra aktieri ir Jērcēnu dzejas teātra draugi, ar kuriem izveidojusies brīnišķīga sadarbība. Paldies ciemiņiem par rudenīgo gaismu, ko viņi dāvāja skatītājiem Jaunklidzī un Jērcēnos!
     

Ginta Gailīte, kultūras pasākumu organizatore