Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

100 darbi Latvijai

 

MŪSU DARBI LATVIJAI 

 

Aleja uz Kaņepju ozolu
Darbu veic: Biedrība "Esam Jērcēniem"

Biedrību “Esam Jērcēniem” un “Mednieku biedrība Jērcēni” pārstāvji saviem spēkiem izkopuši aleju, kas ved uz Kaņepju ozolu – Ziemeļvidzemes diženāko ozolu, Latvijā un Baltijā otro dižāko (apkārtmērs 9,4 m). Alejā izzāģēti krūmi un koki attīrīti bojātajiem zariem.

22. aprīlis, 2017.

Iekrāsosim Strenčus!

Darbu veic: Strenču novada pašvaldība


Iesaistoties „Meža dienu 2016” pasākumos un Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, Strenču novada pašvaldības darbinieki un deputāti ainavu arhitektes Indras Lielkājas vadībā ierīkojuši zaļumstādījumus iepriekš izprojektās un saskaņotās nākotnes parka zonās. Ieklausoties Indras Lielkājas padomos, par „Meža dienu 2016” ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem ir papildināti dekoratīvie stādījumi ar 11 dažādu nokrāsu kalnu priedēm un 6 dažādu krāsu vasarzaļajiem rododendriem. Kad stādījumi sazels uz saziedēs, gan paši strencēnieši, gan pilsētas viesi varēs priecāties par skaistajām krāsām pilsētas zaļajā zonā.


16. septembris, 2016.

Daudzdzīvokļu namu pagalma labiekārtošana Jērcēnos
Darbu veic: Biedrība „Esam Jērcēniem”

Strenču novada domes rīkotajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2016” biedrība “Esam Jērcēniem” ieguva finansējumu savai idejai – daudzdzīvokļu namu pagalma labiekārtošanai Jērcēnu pagastā. Šajos namos dzīvo dažādu paaudžu iedzīvotāji, no tiem lielākā daļa ir vecākās paaudzes ļaudis, kuri saviem spēkiem nevar sakopt un labiekārtot pagalma zonu. Tāpēc biedrība “Esam Jērcēniem” nolēma apvienot savus spēkus un nākt palīgā iedzīvotājiem sakārtot vidi, lai tā kļūtu skaistāka, sakārtotāka un interesantāka kā maziem, tā lieliem. Tagad Jērcēnu pagastā ir patīkama, droša vide rotaļām un atpūtai brīvā dabā.


30. jūlijs - 9. septembris, 2016.
 

Gaujas dabas takas labiekārtošana

Darbu veic: Strenču novada pašvaldība


Gaujas dabas taka ir gleznaina vieta Strenčos. Staigājot pa to gar Gauju un vecupēm, var izbaudīt atrašanos dabā, ieraudzīt tās krāšņumu un daudzveidību. Pēdējo mēnešu laikā dabas takā veikti vairāki labiekārtošanas un infrastruktūras atjaunošanas pasākumi: rekonstruēts Dravas ozola vainags un likvidēts aizzēlums ap dižkoku, atjaunots gājēju tiltiņš pār Gaujas vecupes savienojošo grāvi dabas takas objektā “Vācu stiga”, lielākajā daļā takas gājēju pārvietošanās zonā veikta apauguma novākšana un marķējuma atjaunošana. Daudzviet taka atbrīvota no kritušajiem kokiem, kā arī uzstādītas norāžu un informatīvās zīmes.


Visi labiekārtošanas un infrastruktūras atjaunošanas darbi tiek veikti ar mērķi nosargāt bioloģisko daudzveidību un saglabāt atpūtai un dabas izzināšanai pievilcīgu un videi drošu maršrutu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem  visā Gaujas dabas takas garumā.


Šis darbs ir viena no Strenču novada pašvaldības dāvanām Latvijai tās 100. jubilejā.


1. jūlijs - 20. novembris, 2016.

 

Tūju stādīšana

Darbu veic: Strenču novada dome sadarbībā ar Strenču novada vidusskolu un kultūras centru


Strenču novads un Latvija ir kļuvusi nedaudz zaļāka – vienlaikus apliecinot cieņu tiem Latvijas ļaudīm, kuru ciešanu ceļš 1949. gada 25. martā sākās no Strenču stacijas, represēto piemiņas vietā ar skolēnu rokām ir iestādītas 46 tūjas.


12. maijs, 2016

 


„Birzītes” atjaunošana

Darbu veic: Trīs jauktie kori: "Rītu puse", "Trikāta" un "Pakalni"


Viesojoties Strenčos, pavisam noteikti vajag apmeklēt atpūtas parku „Birzīte”. Tur trīs koru kolektīvi kopīgi paveikuši ievērojamus sakopšanas un labiekārtošanas darbus, kā arī iestādījuši 20 jaunus bērzus.


23. Apr, 2016 - 23. Apr, 2016

1.11.2016.

 

 Skolēnus aicina piedalīties Latvijas simtgadei veltītā vides konkursā

 

Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai” ir izsludināts konkurss 1.-12.klašu skolēniem. Jaunā paaudze tiek aicināta sapost Latviju gaidāmajiem svētkiem 2018. gadā – paveikt darbus savas apkārtējās vides (skolas teritorijas, pilsētas, pagasta, ciema) izdaiļošanā un labiekārtošanā. Oriģinālāko un vērienīgāko vides darbu autori galvenajā balvā saņems Tallink Latvija jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.

Konkursa pirmajā kārtā skolēni tiek aicināti savā tuvākajā apkaimē atklāt vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā objekta vai vietas apsekošanas skolēnu uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu piedāvājumu tā uzlabošanai un līdz 2017. gada 3. februārim savu ideju iesūtīt konkursa organizatoriem uz e-pastu info@100darbilatvijai.lv. Savukārt konkursa otrajā daļā, līdz 2017. gada 2. maijam, savas idejas radoši jāīsteno dzīvē.

„Viens no konkursa otrās kārtas darbiem tiks iemūžināts īpašajā „100 darbi Latvijai” video žurnālā, kas paliks kā liecība mūsu valsts vēsturē. Tādēļ aicinām izstrādāt radošas un vēl neredzētas idejas, bet darbu realizācijā mudinām iesaistīties arī skolēnu vecākus, vecvecākus, brāļus, māsas, un citus radiniekus, jo, apvienojot paaudžu zināšanas, prasmes un spēku, iespējams īstenot pat pārdrošākās ieceres,” uzsver SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Vērtēšana abās kārtās notiks pa klašu grupām: 1.-4., 5-9. un 10.-12. klase, katrā grupā tiks apbalvots viens laureāts. Konkursa pirmajā posmā tiks vērtēts darba projekts – idejas oriģinalitāte, nozīmīgums un izstrādātā projekta (apraksta, skiču un/ vai maketa) kvalitāte. Lai pirms veicamajiem darbiem uzkrātu enerģiju, visi trīs pirmās kārtas laureāti balvā saņems gardumu grozu no veikalu tīkla „RIMI” kopīgam klases pasākumam. Savukārt konkursa otrajā posmā žūrija vērtēs paveiktā darba rezultātu – izcilību, vērienīgumu un darba procesa radošumu. Galvenajā balvā mazākie (1.-4.klašu grupas laureāts) saņems aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet lielākie (5.-9. un 10.-12.klašu grupu laureāti) tiks pie Tallink Latvija jūras ceļojuma visai klasei uz Stokholmu.

Konkursā aicinātas piedalīties SIA „ZAAO” darbības reģiona (28 Vidzemes un Latgales pašvaldību) vispārējās izglītības iestādes. Pieteikšanās konkursam notiek līdz 14. novembrim, un nolikums ar plašāku informāciju pieejams iniciatīvas mājas lapas www.100darbilatvijai.lv sadaļā „Konkurss skolēniem”. 

Jau ziņots, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „ZAAO” šogad uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai”, kas iekļauta Latvijas simtgades svinību oficiālajā programmā, un aicina ikvienu ceļā uz mūsu valsts nozīmīgo jubileju paveikt kādu vērtīgu vides labiekārtošanas, izdaiļošanas vai izglītības darbu. Par labajiem vides darbiem var uzzināt, kā arī savu darbu pieteikt var mājas lapā www.100darbilatvijai.lv.

Papildus informācija:

Līga Ivanova: 26464686,  info@100darbilatvijai.lv

www.100darbilatvijai.lv, https://www.facebook.com/100darbiLatvijai