Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Vide

AIZSARGĀSIM, SAGLABĀSIM UN UZLABOSIM PASAULI, KURĀ DZĪVOJAM.

26.01.2017.

Lielā Talka šogad - 22. aprīlī

 

 

Lielā Talka izaicinās pārējās valstis sacensties par zaļākās valsts titulu


Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme šonedēļ piedalīsies visas pasaules talku organizatoru konferencē “Clean World Conference”, kas šogad norisināsies Tallinā. Konferences laikā Latvija plāno mest izaicinājumu pārējām valstīm, aktīvi piedalīties sacensībā par zaļākās valsts titulu.

“2018. gads ieies pasaules vēsturē ar lielāko visas planētas kopīgo talku, kāda līdz šim ir tikusi plānota un organizēta. Tieši  8. septembrī, īsu brīdi pirms nozīmīgākajiem Latvijas valsts svētkiem, cilvēki visā pasaulē demonstrēs savu gribu glābt planētu no sadzīves atkritumiem un to padarīt zaļāku un skaistāku. Latvija ir nospraudusi mērķi – būt viszaļākajai. Kad tas notiks, nav tik būtiski – dažreiz ceļš uz mērķi ir daudz svarīgāks par šī mērķa sasniegšanu. Visai planētai ir jāatveseļojas, un Latvija var būt par paraugu tam, kā to paveikt. Galu galā – mēs dzīvojam vienotā ekosistēmā un nepietiks ar to, ka viena valsts būs zaļa un tīra, bet tajā pašā laikā blakus valstīs valdīs atkritumi un piesārņojums,” pirms došanās uz konferenci, norāda Vita Jaunzeme.

02.11.2016.

Video pamācībā skaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā papīram

Papīra un kartona iepakojums pēc izlietošanas ir viens no videi draudzīgākajiem iepakojuma materiāla veidiem – apkārtējās vides ietekmē tas dažu gadu laikā sadalās, neatstājot cilvēka veselībai kaitīgus pārpalikumus. Taču papīra iepakojums tiek ražots no celulozes šķiedras, kas pārsvarā tiek iegūtas no koksnes, turklāt celulozes iegūšana ir resursu ietilpīgs process, kas patērē lielu elektrības un ūdens apjomu. Tāpēc ir būtiski taupīt resursus, iesaistoties izlietotā papīra un kartona iepakojuma nogādē pārstrādei, turklāt darīt to pareizi.

Iedzīvotāju ērtībai visā Latvijā tiek plaši attīstīta izlietotā papīra iepakojuma dalītās vākšanas infrastruktūra – dalītās vākšanas konteineri, EKO laukumi un punkti. “Zaļā josta” ik gadu ar mācību iestāžu starpniecību attīra šķūnīšus, bēniņus un bibliotēkas no veco papīru krājumiem, iesaistot skolēnus makulatūras vākšanas konkursos. Skolēni labi pārzina atkritumu šķirošanas pamatprincipus, tādēļ konkursos nodotā makulatūra ir kvalitatīva, turpretī iedzīvotāji dalītās vākšanas konteineros papīram nereti izmet lietas, kuras nav piemērotas pārstrādei un var sabojāt visu pārējo pareizi sašķiroto otrreizējo izejvielu.

Veidojot pareizu atkritumu šķirošanas kultūru sabiedrībā, “Zaļā josta” izstrādāja mini seriālu “Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa | Papīrs | Stikls.” Tajā trīs sērijās tiek uzskatāmi parādīts, kāda veida atkritumi ir izmetami dalītās vākšanas konteineros plastmasai, papīram un stiklam, un kādi atkritumi tur nedrīkst nonākt. Seriāls skatāms “Zaļā josta” Youtube kanālā un mājaslapā www.zalajosta.lv/video.

Seriāla otrā sērija veltīta makulatūras – papīra un kartona pareizai šķirošanai. Īpašs uzsvars tiek likts uz atgādinājumu, ka makulatūrai, lai tā būtu piemērota pārstrādei, ir jābūt tīrai, sausai un tā nedrīkst saturēt pārtikas piejaukumus vai cita veida atkritumus. Pārstrādei tiek vākts visa veida papīra un kartona iepakojums, kas nav laminēts un netīrs. Daži apsaimniekotāji kopa ar papīru vāc tukšas dzērienu tetrapakas – par to nepieciešams sazināties ar vietējo otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu.

Tā kā iedzīvotāji šķiro atkritumus nepietiekami rūpīgi, visa savāktā makulatūra tiek nogādāta uz šķirošanas līnijas, kur tā tiek vēlreiz pārskatīta, sadalot pa materiālu veidiem un atdalot pārstrādei nepiemēroto piejaukumu. Iegūtās otrreizējās izejvielas tiek presētas, ķīpotas un nogādātas pārstrādei rūpnīcās tepat Latvijā vai tuvējās kaimiņvalstīs, kur no makulatūras tiek ražots jauns papīrs, ekovate, celulozes šķiedra būvmateriālu ražošanai, olu paliktņi un citi papīra un kartona izstrādājumi.

Youtube: Kā pareizi šķirot atkritumus? Papīrs. https://youtu.be/eZqp0TE3Xjw

Plašāka informācija:

Laima Kubliņa, SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja

Tālr.: 26710793, e-pasts: laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv

 

31.10.2016.

Izglītojošā mini seriālā skaidro pareizas atkritumu šķirošanas pamatprincipus

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. La arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem.

Sekmējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību valstī un sniedzot atbildes uz tipiskākajiem iedzīvotāju jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, “Zaļā josta” izstrādāja mini seriālu “Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa | Papīrs | Stikls.” Tajā trīs sērijās tiek uzskatāmi parādīts, kāda veida atkritumi ir izmetami dalītās vākšanas konteineros plastmasai, papīram un stiklam, un kādi atkritumi tur nedrīkst nonākt. Seriāls skatāms “Zaļā josta” Youtube kanālā un mājaslapā www.zalajosta.lv/video.

Pirmā sērija veltīta plastmasas iepakojuma pareizai šķirošanai. Video uzskatāmi parādīts, ka Latvijā pārstrādei tiek vāktas PET pudeles, plastmasas iepirkuma maisiņi, plēves, kā arī cietās plastmasas iepakojums no HDPE materiāla. Turklāt ir būtiski, lai pārstrādei paredzētais iepakojums nesaturētu pārtikas paliekas, citu atkritumu piemaisījumus un būtu saplacināts, tādējādi aizņemot iespējami maz vietas atkritumu konteinerā. Video sniedz atbildes uz jautājumiem par tipiskākajām iedzīvotāju pieļautajām kļūdām, izmetot dalītās vākšanās konteinerā plastmasas izstrādājumus, putuplastu, kompozītmateriālus, netīrus plastmasas vienreizlietojamos traukus u.c. lietas, kuras Latvijā otrreizējai pārstrādei netiek vāktas.

Latvijā darbojas vairāki otrreizējo izejvielu vākšanas uzņēmumi, tāpēc iedzīvotājiem ir būtiski iepazīties ar konkrētā apsaimniekotāja izvirzītajām prasībām pret pārstrādei nododamo otrreizējo izejvielu materiālu veidiem. Ja pēc video noskatīšanās ir palikuši neatbildēti jautājumi par atkritumu šķirošanu, nepieciešams sazināties ar vietējo otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu.

*- atbilstoši SIA “Zaļā josta” 2016. gada februārī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 55% respondentu atzīst, ka ikdienā šķiro atkritumus.

Youtube: Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa. https://youtu.be/ReVAxDA1Lfo

 

Plašāka informācija:

Laima Kubliņa, SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja

Tālr.: 26710793, e-pasts: laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv

24.10.2016.

 

Ziemeļvidzemes pašvaldības nosaka vides izglītību kā stratēģisku prioritāti atkritumu apsaimniekošanā

Elīna Astahovska

sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste

Attīstības plānošanas nodaļa

 

2016. gada 30. septembrī SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) dalībnieku sapulcē, piedaloties visu 28 pašvaldību pārstāvjiem, pieņēma lēmumu atzīt vides izglītības nodrošināšanu Ziemeļvidzemē (ZAAO darbības reģionā) par stratēģisku prioritāti. Sapulcē tika aicināts Pārgaujas novada pašvaldībai izveidot vides izglītības infrastruktūru un aktīvi iesaistīties finansējuma piesaistē vides izglītībai, tostarp vēršoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā.

Būtībā tas nosaka, ka kopš atkritumu savākšanas un noglabāšanas sistēmas radīšanas un attīstīšanas reģionā, šobrīd tieši atkritumu radītāju izglītošana kļuvusi par svarīgāko sistēmas posmu.

Jau kopš 1998. gada, kad nodibināts atkritumu apsaimniekotājs ZAAO, paveikts liels darbs visu veidu atkritumu savākšanā, šķirošanā, nogādāšanā pārstrādei un noglabāšanā. Reģionā gan iedzīvotājiem, gan juridiskajām personām pieejams pienācīgs pakalpojumu loks, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

Kopš 2002. gada ZAAO īsteno sistemātiskas vides izglītības aktivitātes pašvaldībās. Pašreizējo iespēju robežās pašvaldībām un ZAAO ir labas iestrādes vides izglītības jomā. ZAAO faktiski var uzskatīt par jomas līderi vides izglītībā. Kopš 2012. gada ZAAO reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” realizē Pārgaujas novada* pašvaldības licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas nodrošina bērnu un jauniešu zināšanu papildināšanu par cilvēka un vides mijiedarbību, vides piesārņojumu, atkritumu veidiem, to apsaimniekošanu un otrreizējo pārstrādi. Tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes ekskursiju, izbraucienu un citos veidos, tomēr ZAAO iespējas vides izglītības veicināšanai ir ierobežotas gan finansējuma, gan infrastruktūras jomā.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents uzsver: “Nepieciešams aizvien vairāk atteikties no fragmentētām un kampaņveidīgām aktivitātēm par labu sistēmiskai, organizētai vides izglītībai visām sabiedrības grupām. Tikai šāda pieeja palīdzēs sasniegt ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai paredzētos vides pārvaldības rādītājus.”

* RAAC (reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs) “Daibe” atrodas Pārgaujas novadā, Stalbes pagastā.

Elīna Astahovska

sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste

Attīstības plānošanas nodaļa

3.02.2016.

Sākam jau aktīvāk gatavoties 2016.gada Lielajai Talkai.

Esam veikuši nelielas izmaiņas Lielās Talkas mājas lapā <www.talkas.lv>.

1.februārī, izsludinājām nelielu ekspreskonkursu “Atvadies no ziemas – pavasaris nāk!” (vairāk informācija: 

http://www.talkas.lv/?page=20182&article=3666).

Joprojām aicinam ikvienu piedalīties Zaļā Referenduma iniciatīvā:

http://www.talkas.lv/?page=20167

Informē Evija Grīnmane

mob. tel.: +371 29835605

mob. tel.: +371 29126172

e-pasts: evija.grinmane@talkas.lv

web: www.talkas.lv

 

8.01.2016.

 Lielā talka 2016 - 23. aprīlī visā Latvijā!

Piedalies Talkā un rūpējies par vidi katru dienu! 

http://www.talkas.lv/?page=2006&article=3317

 

25.11.2014.

 

LIELĀ TALKA 2015.GADĀ NORISINĀSIES 25.APRĪLĪ.

 


Pēdējā aprīļa sestdiena jeb 25.aprīlis būs tā diena nākamajā gadā, kad visa Latvija atkal tiks aicināta vienoties kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātes Lielās Talkas 2015 ietvaros. Nākamā gada talka ieies vēsturē ar starptautisku skanējumu, ko jau februārī aizsāks Rīgā notiekošā visu pasaules talkošanas kustību dalībvalstu konference.


Arī nākamgad ikviens tiks aicināts “pielikt roku”, lai tiktu sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis un Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē.  Kā ierasts arī šajā reizē notiks ne tikai atkritumu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas pasākumi, kas ar katru gadu kļūst par aizvien nozīmīgāku talkas sastāvdaļu.


“Savācamo atkritumu ar katru gadu kļūst arvien mazāk – tas nozīmē, ka esam uz pareizā ceļa. Lielā Talka noslēgsies 2018.gadā, kad Latvijas valsts 100 gadu jubilejā mēs ar lepnumu varēsim pasludināt Latviju par tīrāko valsti pasaulē. Tas būtu solis tuvāk tam, lai Latvija kļūtu par eko valsti, kurā vides kvalitāte atbilstu pasaules augstākajiem standartiem. Mūsu pūles sakopt savu zemi ir pamanījusi arī pasaules talku kustība “Let’s Do It!”, kā rezultātā Latvija ir tikusi pie goda nākamajā gadā rīkot starptautisku konferenci “Clean World 2015” un uzņemt vides aktīvistus no visas pasaules. Domājams, ka šis būs skaists un iedvesmojošs ievads nākamā gada talkai,” stāsta Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.


Starptautiskās konferences tēma ir "Cilvēks un tā ietekme uz Planētas veselību", bet iedvesmu tās dalībniekiem sniegs dzejnieka Raiņa vārdi "Pastāvēs, kas mainīsies!". Šobrīd vēl norisinās pieteikšanās dalībai konferencē, bet jau atsaucību ir izrādījušas 20 valstis un pieredzes apmaiņā uz Latviju ieradīsies vides jautājumu speciālisti no arī no tādām valstīm, kā Indija, Nigērija, Senegāla, Filipīnas, Kongo, Ēģipte, Armēnija un Indonēzija. Konferences norises laiks ir no 18. līdz 21. februārim un tās laikā tiks apspriesti tādi jautājumi, kā globālā atkritumu problēma, dabas un cilvēku veselība, kā arī dalībvalstu pieredze organizējot talkas dažādās pasaules valstīs. 


Starptautiskā konference "Let's Do It! Clean World Conference" ir nu jau ikgadējs pasākums, kas aicina vienkopus sabiedrības līderus, lai runātu par vides aizsardzībā aktuāliem jautājumiem. Konferences dalībnieki ir starptautiskās talku kustības "Let's Do It!" dalībvalstu pārstāvji, kas šobrīd aptver jau 112 pasaules valstis. Kustības "Let's Do It!" galvenais mērķis ir aicināt cilvēkus piedalīties vides sakopšanas pasākumos un aktualizēt vides piesārņojuma problēmu ar dažādiem izglītojošiem pasākumiem. Tā kā sakopšanas talkas katrā dalībvalstī notiek atšķirīgos laikos, šī konference ir kā sava veida saistmateriāls, lai sapulcētu vienkopus starptautiskos aktīvistus un dalītos ar savām idejām, pieredzi, mācītu citus un gūtu jaunu motivāciju.

Sakopsim Latviju un pasauli kopā!

17.08.2013.

STRENČOS ATKLĀTS EKO LAUKUMS

16. augustā atkritumu apsaimniekotājs SIA „ZAAO” sadarbībā ar Strenču novada domi atklāja EKO laukumu Strenčos, Valkas ielā 1A, kur iedzīvotāji bez maksas varēs nodot dažādus šķirotos atkritumus. 
   
  Laukuma pārzinis Arnis Akmentiņš gaidA apmeklētājus pirmdienās, otrdienās no plkst. 9:00 – 15:00, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 11:00 – 18:00. Laukums strādā arī  sestdienās no plkst. 10:00 – 14:00, savukārt, trešdiena un svētdiena ir brīvdienas.
    EKO laukumā bez maksas tiek pieņemti tie atkritumu veidi, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei - papīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls, logu stikls, sadzīves metāla priekšmeti, sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, nevajadzīgi tekstila izstrādājumi, kā arī sadzīves bīstamie atkritumi. Otrreizējām izejvielām jābūt tīrām, bez eļļas un pārtikas atkritumu piejaukumiem. EKO laukumā sadzīves atkritumus nepieņems! Par nelielu samaksu privātpersonas laukumā varēs nodot dažāda veida nestandarta atkritumus - lielgabarīta atkritumus, tīrus un jauktus celtniecības atkritumus, zaļos, kompostējamos atkritumus. 
   Laukumu atklāja SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais un Strenču novada domes izpilddirektors Aivars Auniņš. Laukuma atklāšanas pasākumā informāciju par EKO laukumā nododamo atkritumu veidiem un nodošanas kārtību pastāstīja SIA „ZAAO” Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma. Sveicienus klātesošajiem teica  „Zaļās jostas” talismans Ezis Jostiņš. Klātesošie varēja izmēģināt veiksmi dažādos konkursos, bērni piedalījās zīmēšanas konkursā, skanēja muzikāls sveiciens.
   Apmeklētāji, kuri bija paņēmuši līdz šķirojamo materiālu, kuru nododot EKO laukuma pārzinim, varēja tikt pie pirmā zīmoga EKO laukuma Atlaižu kartē. Ar karti, regulāri nododot šķirojamo materiālu EKO laukumā un sakrājot 10 zīmogus, varēs saņemt atlaidi mājsaimniecības vai dzīvokļa ikmēneša sadzīves atkritumu izvešanas rēķinam.
   Laipni gaidīti Strenču un apkārtnes iedzīvotāji, izmantojiet šo iespēju!

Foto galerija: http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=7303&rg=2013

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

29.05.2013.

LIELĀS TALKAS DIENĀ SAVĀKTAS 1646  TONNAS ATKRITUMU

Pēc Lielās Talkas organizatoru apkopotajiem datiem, 27. aprīlī ir savāktas 1646 tonnas atkritumu. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ, šogad bijusi arī mazāka iedzīvotāju aktivitāte nekā iepriekšējos gadus - Lielajā Talkā piedalījušies ap 120 000 iedzīvotāju, no kuriem aktīvākais reģions bijis Vidzeme, otrā vietā ierindojas Latgale, pēc tās seko Zemgale, bet ievērojami mazāks skaits talcinieku jau tradicionāli bijis Kurzemes reģionā. Vairāk lasīt šeit.

02.04.2013.

LIELĀ TALKA PĀRCELTA UZ 27. APRĪLI!

Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un biezo sniega kārtu, Lielā Talka pārcelta uz 27.aprīli. Tādējādi gatavošanos talkai pagarinot par nedēļu un dabai ilgāk ļaujot atmosties no ieilgušās ziemas.

Lēmums pārcelt Lielās Talkas norises laiku pieņemts ņemot vērā iedzīvotāju un Lielās Talkas pašvaldību koordinatoru pastiprinātās bažas par netipiski vēsajiem laika apstākļiem un pārdomām, vai aprīļa vidū esošā sniega kārta būs nokususi un būs iespējams realizēt plānotās aktivitātes. Arī Valsts prezidents un Lielās Talkas patrons Andris Bērziņš atbalsta šīs izmaiņas un 27.aprīlī piedalīsies Lielajā Talkā.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas darba grupas vadītāja: „Pieņemt šādu lēmumu nebija viegli, taču, tas ir vienīgais loģiskais risinājums, lai talkošana patiešām izdotos visā Latvijā.  Ņemot vērā, ka pavasaris šogad ir aizkavējies vispareizāk ir talku pārcelt par nedēļu. Mēs tiešā veidā esam atkarīgi no dabas un nespējam paredzēt, kādus pavērsienus tā mums sagādās. Un tā kā šī ir visas Latvijas talka un vēlamies tajā iesaistīt pēc iespējas vairāk talcinieku, ceram, ka līdz 27.aprīlim sniegs būs nokusis ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā un Alūksnē.”

Datuma maiņa būtiskas korekcijas Lielās Talkas norisē neievieš, vienīgi talciniekiem ir par nedēļu vairāk, lai sagādātu cimdus un izvēlētos sev tīkamāko talkošanas vietu.

Talkot aicina Lielās Talkas uzticīgais draugs Rīgas Brīvostas pārvalde.
Talku atbalsta arī VARAM, RIMI, DHL Latvija, LASUA, L&T, Pēdas LV, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas valsts prezidenta kanceleja, Kur tu esi, Latvijas ainavu arhitektūras biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde, Jauno arhitektu kustība, Tīriem mežiem, Latvijas Valsts meži, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Rīga 2014, Tēja SAGA
Informatīvie atbalstītāji: LNT, Latvijas Radio 2, JCDecaux, Apollo.lv, 1188, Latvijas Avīze, Rīgas Vilņi, LETA.

 Tiekamies Lielajā Talkā!

27.03.2013.

Latvijā pārstrādei nodod tikai ceturto daļu no videi kaitīgajiem atkritumiem.


2012. gadā pārstrādei nodoti tikai 26% no realizētajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, liecina Latvijā lielākā videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāja „Latvijas Zaļais elektrons” darbības rezultāti. Neskatoties uz to, ka ar katru gadu pieaug pārdoto elektropreču apjoms, sabiedrības izpratne un paradumi par nolietotās elektrotehnikas nodošanu nemainās. Arī iepriekšējos gados pārstrādei nodots vien nedaudz vairāk par ceturto daļu no tirgū realizētajām iekārtām.

Pēc A/S „Latvijas Zaļais elektrons” datiem 2012. gadā populārākajās preču grupās iedzīvotāji viss aktīvāk nodevuši: monitorus – 49% no šinī gadā realizētajām apjoma, mobilos telefonus – 25%, televizorus – 20%, liela izmēra mājsaimniecības iekārtas – 25% (veļasmašīnas, elektriskās cepeškrāsnis, mikroviļņu krāsnis, radiatori u.c.), liela izmēra dzesēšanas iekārtas (ledusskapji, saldētavas u.c.) – 25%, IT un elektronisko sakaru iekārtas (peles, printeri, skaļruņi, procesori, klaviatūras, kopētāji, telefoni, projektori u.c.) – 25%. Uz katru Latvijas iedzīvotāju pārstrādei gadā ir jānodod 4kg elektrisko un elektronisko iekārtu, Latvijā šis skaitlis joprojām ir nedaudz virs diviem kilogramiem no cilvēka.

Papildus informācija: pielikumā

 

30.03.2013.

"LABVAKAR, LATVIJA!": GATAVOŠANĀS LIELAJAI TALKAI 2013

 
Skatāmies "Labvakar, Latvija!" sižetu un gatavojamies Lielajai talkai 
http://talkas.lv/?page=20121&ID=622

 

18.03.2013.

LIELĀS TALKAS KOORDINATORU SANĀKSME UN TALKOŠANAS VIETU REĢISTRĀCIJAS ATKLĀŠANA

Šodien, 18.martā, ar Lielās Talkas koordinatoru, atbalstītāju un   draugu kopīgo tikšanos atklāta talkošanas vietu reģistrācija Lielās   Talkas oficiālajā mājas lapā www.talkas.lv, lai talkas dienā šajā   teritorijā organizētu apkārtnes sakopšanu. Pasākumā ar iedvesmojošu   runu uzstājās Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps – metropolīts  Zbigņevs   Stankevičs.

Atklājot pasākuma oficiālo daļu, Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme uzsvēra, ka jebkura darbība sākas mūsu galvās, kas tiešā veidā saskan ar šī gada Lielās Talkas saukli, ka arī „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!". „Es aicinu un vēlos iedvesmot ikvienu pievērst lielāku uzmanību sev un videi sev apkārt, domāt ar prātu, jo tad arī Latvija spēs sasniegt izvirzīto mērķi - būt tīrākajai valstij pasaulē."

Lai arī prezidents un Lielās Talkas patrons Andris Bērziņš ir devies darba vizītē uz Vatikānu un nespēja ierasties uz plānoto tikšanos ar Lielās Talkas organizatoriem, klātesošos viņš uzrunāja ar video palīdzību.  Tas ir   apskatāms šeit:

http://failiem.lv/u/okafkhz

Savā uzrunā prezidents izteica gandarījumu, ka balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, veidojas jaunas talkas programmas, piemēram, Pagalmu labiekārtošanas kustība. Prezidents arī izteica cerību, ka Lielā Talka nebeigsies ar vasaras iestāšanos, bet turpināsies visu gadu, radot vēlmi dzīvot sakārtotā vidē.

Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs uzsvēra, ka Latvijas garīgajai atdzimšanai ir trīs galvenās dimensijas, kas ir cieši saistītas arī ar Lielās Talkas būtību - apkārtējās vides, dvēseliskā un garīgā dimensija. Z. Stankevičs atzina, ka Lielā Talka ir arī veids, kas cilvēku atbrīvo no patēriņa sabiedrības slazdiem un piedaloties talkā un sakārtojot vidi sev apkārt, cilvēks sniedz daļu no sevis.

Rīgas Brīvostas pārstāvis Haralds Apogs pauda cerību, ka attīrot savas galvas un savu sētu, mēs skaidrāk redzēsim to, cik daudz vēl tomēr ir darāms. Būtiski, ka šogad Rīgas Brīvosta ir uzrunājuši arī tos uzņēmumus, kas strādā brīvostas teritorijā, aicinot tos labiekārtot apsaimniekoto teritoriju, jo bieži vien cilvēki par sabiedrībai piederīgu uzskata to, kam nav žogu un kur mēs visi brīvi varam iet un realizēt savas tiesības, tajā skaitā piesārņot.

Lielās Talkas laikā savākto atkritumu izvešanu nodrošinās pašvaldības un kustība Lielā Talka, kurus arī šogad atkritumu poligonos uzņems bez maksas. Tāpēc ir svarīgi, lai visas talkošanas vietas ir saskaņotas, jo tikai turp dosies un bez maksas atkritumus savāks atbildīgās institūcijas.
Uz Lielās Talkas koordinatoru tikšanos bija ieradušies koordinatori no gandrīz 100 Latvijas pašvaldībām.

Jau tika ziņots, ka Lielās Talkas mājas lapā darbību sākusi piesārņojuma karte, kurā iespējams atzīmēt tās vietas, kas būtu jāsakopj Lielās Talkas laikā.

Talkot aicina Lielās Talkas uzticīgais draugs Rīgas Brīvostas pārvalde.
Talku atbalsta arī VARAM, RIMI, DHL Latvija, LASUA, L&T, Pēdas LV, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas valsts prezidenta kanceleja, Kur tu esi, Latvijas ainavu arhitektūras biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde, Jauno arhitektu kustība, Tīriem mežiem, Latvijas Valsts meži, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Rīga 2014, Tēja SAGA
Informatīvie atbalstītāji: LNT, Latvijas Radio 2, JCDecaux, Apollo.lv, 1188, Latvijas Avīze, Rīgas Vilņi, LETA.

Tiekamies Lielajā Talkā!

 

Lielās Talkas koordinatoru kopbilde

Foto - Evija Trifanova LETA

27.01.2013.

Noskaidrots 2013. gada Lielās Talkas datums.

Lielā talka notiks 2013. gada 20. aprīlī visā Latvijā.