Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Novads

Esiet sveicināti Strenču novada mājas lapā!

Strenču novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot

Strenču un Sedas pilsētas un Plāņu un Jērcēnu pagastus.


 

Strenču novads

 

NOVADA KARTE skatīt šeit

TERITORIJA

Ģeogrāfiski Strenču novada pašvaldību grupa atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes plānošanas reģionā un aizņem 375.93 km² lielu teritoriju.

Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Plāņu pagasts – 219 km².

Otrs lielākais pagasts teritorijas ziņā ir Jērcēnu pagasts, tas aizņem 149,2 km² lielu platību.

Strenču pilsēta – 5.7 km². 

Vismazākā platība ir Sedas pilsētai - 2,03 km²

 

IEDZĪVOTĀJI

 Strenču novada kopējais iedzīvotāju skaits ir 3487 (dati uz 01. 01. 2017). Strenču novada teritorijā iedzīvotāju skaits  samazinās ar katru gadu. Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir saistīta ar negatīvo iedzīvotāju dabisko pieaugumu, kā arī iedzīvotāju mehānisko kustību – migrāciju. 

 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS pašvaldībās pēc PMLP datiem uz 01.01.2017.
Jērcēnu pagasts -412
Plāņu pagasts -567
Strenču pilsēta -1199
Sedas pilsēta -1309
Kopā -3487
 

SASNIEDZAMĪBA

Pašvaldību grupu šķērso galvenie autoceļi: šoseja Rīga - Valka(A1), 1. šķiras autoceļi:  Strenči - Smiltene (P25); dzelzceļš Rīga – Valga. Tas sekmē citu reģiona apdzīvoto vietu sasniegšanu.

 

ATTĀLUMS NO PAGASTU CENTRIEM LĪDZ NOVADA CENTRAM 

Jērcēnmuiža, Jērcēnu pagasts - 8 km
Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts -17 km
Skolas laukums 1, Seda, Sedas pilsēta ar lauku teritoriju - 5 km