Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Strenči, 2. etaps

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU PILSĒTĀ, 2. ETAPS

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds)

Īstenošanas periods: 29. 10. 2009. -   28.05.2011.

Projekta mērķis: 1.Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām. 2.Uzlabota dzeramā ūdens piegādes kvalitāte (atbilstošs spiediens tīklā). 3.Paplašināts ūdensapgādes tīkls, nodrošināta kvalitatīva ūdens piegāde lielākam iedzīvotāju skaitam. 4.Paplašināts kanalizācijas tīkls, līdz ar to palielinot abonentu skaitu, kā arī samazināta neattīrīto sadzīves notekūdeņu nonākšana gruntsūdenī.

Projekta aktivitātes: 1. Uzstādītas ŪAS iekārtas ar jaudu 10m3/h - 1 gab. 2.Izbūvēts kanalizācijas pašteces vads - 2576,84 m. 3.Izbūvēts kanalizācijas spiedvads - 402,45 m. 4.Izbūvēts ūdensvads - 2814,74 m. 5.Uzstādīts jauns ūdens rezervuārs V=2x55 m3 - 1 gab.6. Izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas - 3 gab. 7.Uzstādīti ugunsdzēsības hidranti - 5 gab.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 29.10.2009.

Projekta kopējais finansējums: 539373,29

Pašvaldības līdzfinansējums: 17570,10

Fonda/Valsts atbalsts: 298691,70  /  35140,20

Neattiecināmās izmaksas: 187971,29

 

INFORMĀCIJA

01.06.2011.

PABEIGTI STRENČU PILSĒTAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU 2. KĀRTAS BŪVNIECĪBAS ATLIKTIE DARBI lasīt šeit

16.02.2011.

PABEIGTA STRENČU PILSĒTAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU 2. KĀRTAS BŪVNIECĪBA  lasīt šeit

27.08.2010.

STRENČOS TURPINĀS DARBS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAPLAŠINĀŠANAI lasīt šeit

30.03.2010.

STRENČOS TURPINĀS DARBS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAI  lasīt šeit