Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Strenči, 3. etaps

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU PILSĒTĀ 3. ETAPS

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 19.07.2011. - 18.01.2013.  (max 18.07.2013.)

Projekta mērķis: 1. Nodrošināta nepieciešamā ūdens kvalitāte un nepieciešamais ūdens daudzums patērētājiem 24 h diennaktī, nodrošināts atbilstošs spiediens tīklā, samazināti ūdens piegādes zudumi ūdensapgādes sistēmā un pārtraukumi ūdens piegādē. 2. Noteiktajām vides prasībām atbilstošs kanalizācijas tīklu kopējais stāvoklis. Novērstas kanalizācijas noplūdes.  3. Veicot jaunu ūdens vadu izbūvi, būs iespēja izveidot par 13% lielāku skaitu pieslēgumu centralizētajam ūdensapgādes tīklam. Rekonstruējot ūdens vadu, tiks nodrošināta līdzšinējā pakalpojuma pieejamība un samazināti ūdens zudumi. 4. Veicot jaunu kanalizācijas vadu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, par 13% tiks palielināta iespēja veidot jaunus pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai.  Samazināsies neattīrīto sadzīves notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos.

Projekta aktivitātes: 1.Esošo ūdens vadu rekonstrukcija - 194,1 m;  2.Jaunu ūdens vadu izbūve - 2073,2 m; 3.Jaunu kanalizācijas vadu izbūve - 1990,6 m; 4.Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve - 553,9 m; 5.Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve ar padevi 1,86 l/s - 3gab.
Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 19.07.2011.

Projekta kopējais finansējums: LVL 429 393,61

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 52 710,30

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 298 691,70

Neattiecināmās izmaksas: LVL  77991,61

Projekta vadītāja: Zaiga Auniņa, Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinatore, t.: 64715624, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

 

JAUNUMI

18.12.2012.PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTU STRENČOS   lasīt šeit

 Foto -  http://www.websoft.lv/edit/index.

25.09.2012. PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAS DARBU NORISI STRENČOS lasīt šeit

07.05.2012. DRĪZUMĀ UZSĀKSIES ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAS DARBI STRENČOS lasīt šeit

13. 01. 2012. TURPINĀSIES ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAS DARBI STRENČU NOVADĀ lasīt šeit

22.07.2011. TURPINĀSIES ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAS DARBI STRENČOS lasīt šeit

24.02.2011. IESNIEGTS VĒRTĒŠANAI PROJEKTS "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU PILSĒTĀ, 3. ETAPS" lasīt šeit