Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Seda

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA - REKONSTRUKCIJA SEDAS PILSĒTĀ

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 12.07.2010. - 11.07.2012.

Projekta mērķis: 1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitātes atbilstība prasībām. 2.Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. 3.Notekūdeņu atbilstoša attīrīšana un negatīvu ietekmju uz apkārtējo vidi novēršana. 4. Nodrošināta līdzšinējā pakalpojuma pieejamība, novērsti ūdens zudumi un avārijas.  5.Nepasliktināsies pakalpojuma pieejamība, samazināsies neattīrīto sadzīves notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos.

Projekta aktivitātes: 1. Jaunu NAI izbūve ar jaudu 300m3/dnn. 2.Esošo ūdens vadu rekonstrukcija - 439,3 m. 3.Esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija-1006,19 m. 4.Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija- 524,4 m. 5.Sūkņu stacijas rekonstrukcija - 1 gab.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 12.07.2010.

Projekta kopējais finansējums: 492218,54

Pašvaldības līdzfinansējums: 141276,55; attiec. - 52641,30

Fonda/Valsts atbalsts: 298300,69 (85%)

Neattiecināmās izmaksas: 141276,55

 

INFORMĀCIJA

01.06.2012. PABEIGTS SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS REKONSTRUKCIJAS PROJEKTS lasīt šeit

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?

04.04.2012. NODOTAS EKSPLUATĀCIJĀ JAUNĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS SEDĀ lasīt šeit

13.01. 2012. PABEIGTA JAUNO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU BŪVNIECĪBA SEDĀ lasīt šeit

04.11. 2011. UZSĀKTA JAUNO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU BŪVNIECĪBA SEDĀ lasīt šeit

Vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Sedā

Jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Sedā

08.06.2011. NOSLĒGTA VIENOŠANĀS PAR SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS BŪVNIECĪBU lasīt šeit

21.12.2010. UZSĀKTS IEPIRKUMS SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAI  lasīt šeit

28.09.2010. TURPINĀS DARBS JĒRCĒNU UN SEDAS  ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAI lasīt šeit