Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Plāņu ciemā

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU NOVADA PLĀŅU PAGASTA PLĀŅU CIEMĀ

Atbalsta fonds: ERAF(Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 16.11.2010.-15.11.2012. Nodots ekspluatācijā 20.07.2012.

Projekta mērķis:1.Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana. 2.Vides piesārņojuma samazināšana. 3.Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana. 4.Ūdens resursu racionāla izmantošana. 5.Energoresursu racionāla izmantošana.

Projekta aktivitātes: 1.Artēziskā urbuma rekonstrukcija - 1 gab. 2.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 960 m*.3.Jaunu ūdensvadu izbūve - 466 m .4.Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve - 886 m*. 5.KSS izbūve - 4 gab. 6.Jaunu NAI izbūve ar jaudu 30 m3/dnn

1.Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija - 225.46 m, diametrs 110 mm. 2. Pašteces kanalizācijas pievada rekonstrukcija – 50 m, diametrs 150 mm. 3. Pieslēgums kanalizācijas tīklam – 20 m, diametrs 200 mm
(par finansējuma ietaupījumu)

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu:16.11.2010.

Projekta kopējais finansējums: 267971,53

Pašvaldības līdzfinansējums: 46507,45

Fonda/Valsts atbalsts: 221464,08

Neattiecināmās izmaksas: PVN

 

INFORMĀCIJA

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?

06.08.2012. PABEIGTI ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA BŪVDARBI STRENČU NOVADA PLĀŅU CIEMĀ lasīt šeit

/Vairāk foto sk. Galerijā/Pabeigti ūdenssaimniecības projekta būvdarbi Plāņu ciemā/

11.11.2011. NOSLĒGTS LĪGUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS BŪVDARBIEM PLĀŅU CIEMĀ lasīt šeit

16.05.2011. IZSTRĀDĀ TEHNISKO PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU NOVADA PLĀŅU PAGASTA CIEMĀ" lasīt šeit

10.01.2011. PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR PROJEKTA "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU NOVADA PLĀŅU PAGASTA PLĀŅU CIEMĀ" ĪSTENOŠANU  lasīt šeit