Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Jērcēnu ciemā

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA JĒRCĒNU PAGASTA JĒRCĒNU CIEMĀ

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 07.2010. - 07.2012.

Projekta mērķis: 1.Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana. 2.Vides piesārņojuma samazināšana. 3.Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana. 4.Ūdens resursu racionāla izmantošana. 5.Energoresursu racionāla izmantošana.

Projekta aktivitātes: 1.Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve - 2 gab. 2.Esošo ūdensvadu rekonstrukcija - 1695 m. 3.Jaunu kanalizācijas vadu izbūve - 1294,9 m. 4.Esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija - 792,6 m. 5.Jaunas artēziskās akas ierīkošana - 1 gab. 6.Jaunu NAI izbūve ar jaudu 45 m3/dnn

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 12.07.2010.

Projekta kopējais finansējums: 424 812,76

Pašvaldības līdzfinansējums: 52199,13

Fonda/Valsts atbalsts: 347 994,20

Neattiecināmās izmaksas: PVN 76818.56

 

 

INFORMĀCIJA

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?

07.06.2012. PABEIGTI JĒRCĒNU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS BŪVDARBI lasīt šeit

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?

13.04.2012. JĒRCĒNOS ATKLĀTAS JAUNĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS lasīt šeit

21.09.2011. JĒRCĒNU CIEMĀ UZSĀKTI ŪDENSSAIMNIECĪBAS BŪVDARBI lasīt šeit

15.06.2011. NOSLĒGTS BŪVDARBU LĪGUMS JĒRCĒNU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAI lasīt šeit

21.12.2010. NOTIEK TEHNISKĀ PROJEKTA AKTUALIZĀCIJA JĒRCĒNU PAGASTA JĒRCĒNU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAI  lasīt šeit28.09.2010. TURPINĀS DARBS JĒRCĒNU UN SEDAS  ŪDENSSAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANAI lasīt šeit